Главная страница
qrcode

e5c0c5d4-3321-11e3-9d7d-f6d299da70eeгентикадан тест(1). зіндік ба ылау а арнал ан тест тапсырмалары. 1 та ырып. Т ым уалаушылы ты биохимиялы негiздерi


Скачать 52.96 Kb.
Названиезіндік ба ылау а арнал ан тест тапсырмалары. 1 та ырып. Т ым уалаушылы ты биохимиялы негiздерi
Дата09.10.2019
Размер52.96 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файлаe5c0c5d4-3321-11e3-9d7d-f6d299da70eeгентикадан тест(1).docx
ТипДокументы
#37838
страница1 из 3
Каталог
  1   2   3

Өзіндік бақылауға арналған тест тапсырмалары.
1 - тақырып .Тұқымқуалаушылықтың биохимиялық негiздерi.

1. 1. Ақуыз биосинтезiне қанша әртүрлi амин-қышқылдары қатысады?(20)

2. Нуклеин қышқылдарына қандай қызмет тән?( информациялық)

3. ДНК молекуласына тиiстi келтiрiлген дәлелдердiң қайсысы бұрыс емес?(ДНКмен бiр нуклеотидтен тұрады)

4. Жасушаның қандай компонентi ақуыздың биосинтезiне тiкелей қатысады? (хромосома)

5. Берiлген реакциялардың қайсысы қалыптық (матрица) синтезiнiң реакциясына жатады?(ДНК синтезi)

6. ДНК нуклеотидтердiң құрамына қандай химиялық қосылыс кiрмейдi?

A) фосфор қышқылы;

B) дезоксирибоза;

C) май қышқылы;

D) аденин;

E) цитозин;

7. РНК нуклеотидтердiң құрамына қандай химиялық қосылыс кiрмейдi?

A) аденин;

B) рибоза;

C) тимин;

D) фосфор қышқылы;

E) урацил;

8. Нуклеотидтердiң бiр триплеттерiнiң информациясы немен анықталады?

A) полипептидтi байланыспен;

B) ақуыз молекуласымен;

C) көмiрсу молекуласымен;

D) аминқышқылдарымен;

E) дипептидтiк;

9. Ақуыз биосинтез процесi кезiнде рибосомода не түзiледi?

A) нуклеотид;

B) көмiрсу;

C) май қышқылы;

D) полипетидтiк тiзбек;

E) нуклеин қышқылы;

10. Ақуыз биосинтезiнде ДНК қандай қызмет атқарады?

A) репликация;

B) транскрипция;

C) АТФ синтезiне қатысу;

D) ақуыз молекуласының синтезi қалыптық принцип негiзiнде жүредi;

E) мезосома синтездеуге қатынасады;

11. Мына келтiрiлген дәлелдердiң қайсысы дұрыс емес?

A) Кодан үш нуклеотидтен тұрады;

B) Әрбiр кодон аминқышқылдың тек бiреуiн ғана анықтайды;

C) кодондар матрицалық РНК және ДНК болады;

D) Әрбiр кодон тек қана бiр аминқышқылын анықтайды;

E) антикодондарда т кодондар болады;

12. Антикодон келтiрiлген мысалдың қайсысының құрамында болады?

A) матрицалық немесе информациялық РНК-да ;

B) рибосомалық РНК-да;

C) ДНК-да;

D) тасымалдаушы РНК-да;

E) митохондрияда;

13. ДНК молекуласының комплементарлы тiзбегi бiр-бiрiмен қандай химиялық байланыспен жалғасады?

A) иондық;

B) дисульфидтi;

C) пептидтi;

D) сутектi;

E) коваленттi;

14. Дезоксирибоза қандай затқа жатады?

A) нуклеин қышқылына;

B) ақуызға;

C) липидтерге;

D) көмiртегiне;

E) аминқышқылдарына;

15. РНК синтезделу процесi?

A) матрицалық синтез;

B) редукция;

C) редупликация;

D) транскрипеция;

E) трансляция;

16. Нуклеотидтердiң құрамына қандай заттар кiредi?

A) липидтер;

B) сулар;

C) АТФ;

D) азотты негiздерi;

E) аминқышқылдары;

17. Хромосомалар қандай қызмет қызмет атқарады?

A) энергия көзi;

B) жасушаның жылжуын қамтамасыз етедi;

C) фотосинтез;

D) тұқым қуалау информациясын сақтау;

E) бөлiнуге қатысады;

18. Ақуыз неше аминқышқылдарынан тұрады, егер оның сәйкес келу генiнiң кодтық бөлiмi 3000 нуклеотидтен тұрса?

A) 100;

B) 10000;

C) 500;

D) 1000;

E) 300;

19. Геннiң кодтық бөлiмiнде неше нуклеотид бар, егер де соған қарап синтезделетiн ақуыз 300 аминқышқылынан тұрса?

A) 400;

B) 500;

C) 1000;

D) 900;

E) 2000;

20. Ақуыздың мономерлерiне не жатады?

A) нуклеотидтер;

B) глюкоза;

C) ферменттер;

D) амин қышқылдары;

E) азот негiздерi;

21. ДНК нуклеотидтерiнiң бiр-бiрiнен айырмашылығы неде?

A) көмiрсутектерiнiң құрылысынде;

B) азотты негiздердiң санында;

C) фосфор қышқылы молекуласының санында;

D) азотты негiздердiң құрылысында;

E) нуклеотидтер компоненттерi арасындағы байланыстың сипаттамасында;

22. ДНК молекуласының екi еселенуi клетканың тiршiлiк циклiнiң қай фазазсында жүзеге асады?

A) профазада;

B) телофазада;

C) анафазада;

D) интерфазада;

E) метафазада;

23. Генетикалық код дегенiмiз не?

A) ДНК молекуласының бiр тiзбегiндегi нуклеотидтердiң екiншi тiзбегiндегi нуклеотидтерге сәйкес келуi;

B) ДНК тiзбегiндегi нуклеотидтердiң а - РНК нуклеотидтерiне сәйкес келуi;

C) бiр нуклеотидтiң құрамындағы фосфор қышқылы қалдығының екiншi нуклеотидтiң дезоксирибозасына сәйкес келуi;

D) ДНК молекуласындағы нуклеотидтердiң орналасу ретi;

E) ақуыз молекуласындағы амин қышқылдарының орналасу ретiн анықтайтын а - РНК-дағы нуклеотидтердiң орналасу ретi;

24. Генетика ғылымындағы қандай жаңалықтар гендiк инженерия методологиясының негiзiн қалады?

A) ферменттердiң, ДНК-ның кесетiн эндонуклеоздардың ашылуы;

B) хромосомалардың жұптылығының ашылуы;

C) генотип пен фенотиптiң өзара байланыстылығының ашылуы;

D) генотип пен қоршаған ортаның өзара байланыстылығының ашылуы;

E) гендердiң өзара әсерiнен;

25. Ақуыз молекуласының қандай құрылымына глобулалар тән?

A) бiрiншi реттiк;

B) екiншi реттiк;

C) үшiншi реттiк;

D) төртiншi реттiк;

E) бiрiншi және үшiншi реттiк;

26. Ақуыз синтездеу информациясы ядроның қандай затында болады?

A) ядро қайықшасында;

B) ядро шырынында;

C) хромосомаларда;

D) ядрошықта;

E) ядро қабықшасының iшкi мембранасында;

27. Гендiк инженерияда қайтымды транскрипция ферментi қай кезде қолданылады?

A) гендердiң санын айқындау кезде;

B) Т-РНК-ын амин қышқылдарыменөзара байланыстыратын кезде;

C) ДНК-ның көшiрмесiн информациялық РНК-ға түсiрру кезiнде;

D) РНК-ның көшiрмесiн алу кезiнде;

E) қалыпты (матрицалық) синтез;

28. Егер 300 аминқышқылынан тұратын белок синтезделсе онда геннiң кодтелушi бөлiгiнде қанша нуклеотид болғаны?

A) 400;

B) 500;

C) 1000;

D) 900;

E) 300;

29. Биологиялық жарғақша үшiн ең маңызды компанент не?

A) АТФ;

B) ақуыз;

C) көмiрсу;

D) Н2О;

E) ДНК;

30. Аллельдi гендердiң әр құрылымының ауысуына қандай процесс себеп?

A) митоз;

B) мейоз;

C) экоцитоз;

D) эндоцитоз;

E) ДНК редупликациясы;

31. Нуклеотид мына белгiлердiң қайсысынан тұрады?

A) А,Г,Т, және Ц.;

B) азотты негiздерден;

C) қант - фосфаттан;

D) қант, фосфат тобы және азотты негiзден;

E) Г,Ц,Т, ;

32. Қандай қосылыстар ақуыз молекуласының мономерi болып табылады?

A) глюкоза;

B) май қышқылы;

C) глицерин;

D) аминқышқылы;

E) нуклеин қышқылы;

33. Нуклеотид мына берiлгендердiң қайсысынан тұрады?

A) А,Г,Т және Ц;

B) Азотты негiздерден;

C) қант-фосфаттан;

D) қант, фосфат тобы және азотты негiзден;

E) Г,Ц,Т;

34. Қандай қосылыстар ақуыз молекуласының мономерi болып табылады?

A) рибосома;

B) қозғалыс органоидтар;

C) митохондрия;

D) эндоплазмалық тор;

E) Аминқышқылдары;
2 - тақырып. Менделизм.

35. Қандай белгiлердi альтернативтi деп атайды?

A) қарама - қарсы;

B) бiрдей;

C) әртүрлi;

D) ұқсас;

E) гомологты;

36.Альбиностардың қандай жанұясында ,бала болмайды?(альбинизм генi рецессивтi,

аутосомды - а);

A) D: AA aa;

B) D: Aa Aa;

C) D: Aaaa

D) D: aaaa;

E) D: AAAA;

37. Нелiктен туыстас некелерден туған балаларда тұқым қуалауға байланысты аурулар жиi болады?

A) ұрпаққа үқсас гендердiң кездесу жиiлiгi артады;

B) доминантты гендердiң жиынтығы артады;

C) гетерозиготалықтың дәррежесi артады;

D) депрессияның күшеюi;

E) жауабы жоқ;

38. Гетерозистiң биологиялық маңызы қандай?

A) бiрiншi ұрпақта гибридтiң өмiршең болуында;

B) бiррнеше ұрпақтарда өмiршеңдiктiң сақталуында;

C) өмiршеңдiктiң бiр ұрпақтан соң қайталанып ұлғаюында;

D) Гибридтер ата-аналарының бiреуiнiң өмiршеңдiгiн қайталайды;

E) дұрыс жауабы жоқ;

39. Өсiмдiктерде альбиностар (ақ) летальдi гендерге жатады (өлiп қалады), бiрақ көптеген

түрлердiң ұрпағында альбиностар кездеседi. Альбиностар өлген кезде олар неге бiржола

жойылып кетпейдi ?

A) альбинизмнiң генi рецессивтi және гетерозиготалы жекелеген түрлерде әрқашан сақталады.;

B) альбинизмнiң генi доминантты.;

C) олар тек мутацияның әсерiнен пайда болады;

D) гендер ауысқанда бiр түрден екiншi түрге берiледi;

E) оқшаулануда жүредi;

40. Қара түстi тышқанды бiр-бiрiмен шағыстырғанда олардан алынған ұрпақ әрқашанда қара болады. Сары түстi тышқанды бiр-бiрiмен шағылыстырғанда үштен бiрi қара, ал үштен екiсi сары болады. Бұны қалай түсiндiруге болады?

A) сары түстiң генi доминантты, гомозиготалы жекелеген түрлер өлiп қалады;

B) сары түстiң генi доминантты, толық доминанттылық;

C) қара түстiң генi рецессивтi.;

D) сары түстiң генi қара түстiң генiне толық басымдылық көрсете алмайды;

E) дигибридтiк будандастыруда;

41. Будандастырудың қандай түрiнде келесi ұрпақтар фенотипi бойынша 3:1 қатынасында

ажырайды? (дигибридтi толық доминанттылық (басымдылық) болған жағдайда және гендер тiркесiнде)

42. Инсектицид уына (ДДТ) төзiмдi тарақанның аталықтарын ДДТ-ға төзiмсiз тарақандардың аналықтарымен будандастырған Бiрiншi ұрпағында барлық жаңа туылған ұрпағы ДДТ-ға тұрақты болып, екiншi ұрпағында ажыратылу қатынасу: 3 төзiмдi және 1 төсiмсiз. Айтылған белгiлердiң қайсысы доминантты? (төзiмдiлiк белгiсi)

43. Адам шашаының бұйра болу белгiсi болжам бойынша - доминантты белгi. Жанұяда үш бала бар. Қызының шашы тiк, ал екi ағасының бiреуiнiкi - бұйра, бiреуiнiкi - тiк. Шешесiнiң шашы бұйра, ал әкесiнiкi - тiк. Егер бұйраның генiн Д деп алсақ, онда балаларының генотиптерi қандай

(ДД. Д
d? dd;)

44. Үй хайуанаттарындағы инбридингтiң жағымды жақтары қандай? (ұрпағының гомозиготалық деңгейiнiң көтерiлуi)

45. Туысқандық қатынастағы денi сау ата-аналардың ұрпағында тұқым қуалайтын аурудың көп болуы неге байланысты?

( бiр типтi гендердiң байланысу ықтималдылығының көтерiлуi)

46. Ген мына үш формадағы аллель түрiнде кездеседi: а1 а2 а3. Диплоидты ағзаларда қандай гетерозиготты генотиптер болуы мүмкiн?

A) а
B) а
C) а3а2,а2а2;

D) а
E) толық жауабы жоқ;

E) көптеген гендердiң әсерiнен;

47. Мендельдiң тәжiрибесiндегi дигибридтi будандастыруда жұп гендер қайда орналасады?

A) бiр хромосомада;

B) жыныс хромосомасында;

C) әр түрлi хромосомада;d

D) гомологтi хромосомада;

E) тiркесiп орналасады;

48. Аллельдiк гендер қалай орналасады?

A) бiр аутосомда және жыныс хромосомада;

B) әр жұп хромосомада ;

C) жыныс хромосомада;

D) гомологты хромосомада;

E) тақ гендер;

49. Аллельдi гендер немесе жұп гендер ұрпақ жасушасында қалай байқалады?

A) ата-аналар гаметасының жиынтығы;

B) ата-анасының бiреуiнен тұқым қуалау арқылы берiледi;

C) кездейсоқ бiрiгедi;

D) жаңадан құрылады;

E) ата-анасының екеуiнен де тұқым қуалау арқылы берiледi;

50. Қосалқы белгiлер қанша гендерде (жаңа мәлiметтер бойынша)?

A) аллельдi;

B) ұқсас;

C) сiңлiлi;

D) әртүрлi;

E) ата-аналар гендерiнде;

51. Моногибридтi шағылыстыру кезiнде гибридтiң ағзадағы хромосомдақанша аллельдiк ген бiр белгi үшiн жауап бередi?

A) екi;

B) бiр;

C) үш;

D) төрт;

E) үштен көп;

52. Мейозда аллельдi гендер қалай ажырайды?

A) бiр жасушаға түседi;

B) әр түрлi жасушаға түседi;

C) бiр хромосомаға түседi;

D) бiр ядроға түседi;

E) бiр зиготаға түседi;

53. Талдаушы будандастыруды қандай мақсатта жүргiзедi?

A) өсiмдiктер мен жануарлардың фенотипiн анықтау үшiн;

B) өсiмдiктер мен жануарлардың генотипiн анықтау үшiн;

C) өсiмдiктер мен жануарлардың генотипi мен фенотипiнiң ажырауын анықтау үшiн;

D) доминантты белгiлердiң санын анықтау үшiн;

E) рецессивтi белгiлердiң санын анықтау үшiн;

54. Қандай будандастыруда белгiлердiң 9:3:3:1 арақатынасы байқалады?

A) моногибридтi;

B) дигибридтi;

C) полигибридтi;

D) реципрокты;

E) қайыра будандастыру;

55. Қандай будандастыруда белгiлердiң 9:3:3:1 арақатынасы байқалады?

A) моногибридтi;

B) талдаушы;

C) дигибридтi;

D) моногибридтi аралық тұқым қуалау;

E) моногибридтi толық доминанттылықты;

56. Қара және сұр тышқанды будандастырғанда 30 ұрпақ алынды. Оның 14-i қара түстi көк түстiң қараға қарағанда доминантты екенi белгiлi. Тышқанның ата-анасының генотипi қандай?

A) екеуi де гетерозиготалы (Аа Аа);

B) екеуi де гомозиготалы (ААаа);

C) бiреуi гетерозиготалы, екiншiсi гомозитоталы (Аааа);

D) бiреуi гнтнрозиготалы екiншiсi гомозиготалы доминантты (АаАА);

E) дигетерозиготалы екi белгiсi бойынша;

57. Мендельдiң екi заңының мәнi неде? (белгiлердiң тәуелсiз тұқым қуалауы)

A) ата-аналарының өзгесiне жаңа фенотиптер пайда болады;

B) бұл заң әруақытта сақталады;

C) дигибридтi будандастыру кезiнде бiр белгiсi екiншiсiнен тәуелсiз тұқым қуалайды;

D) дигибридтi будандастыруда жеке моногибридтi будандастыру деп қарастыруға болмайды;

E) анализдеушi полигибридтi будандауда;

58. Адамдарда керең -мылқаулықты анықтайтын ген (S) рецессивтi болады. Осы аурумен ауыратын ер адам есту қабiлетi жақсы әйелге үйленген, бұл некеден есту қабiлетi жақсы бала туады. Шешесiнiң генотипi қандай болуы мүмкiн?

A) ss;

B) SS;

C) SS және Ss;

D) Ss;

E) ssKK;

59. Намазшам гүлiнiң екi формасын (қызыл және ақ гүлдi) будандастырғанда екiншi гибридтiң ұрпағында мынадай белгiлер ажырайды?

A) 1:1:3;

B) 31;

C) 1:2:1;

D) 3:2:2:1;

E) 3:3:3:1;

60. Аллельдi гендерi бар хромосомалар қалай аталады?

A) тақ хромосомалар;

B) соматикалық;

C) гомологты;

D) гомологты емес;

E) жыныс хромосомалары;

61. Қандай семьяда барлық балалары альбиносты болады? (альбинум генi- рецессивтi және аутосомды – (аааа;)

62. Тұқым қуалайтын аурумен ауыратын еркек денi сау әйелмен некелескен. Олардың 8 баласы болған: 4 ұл және 4 қыз. Барлық қыздары тұқым қуалау ауруыменн туған (ұлдарында ондай жоқ). Осы тұқым қуалау ауруы қай типке жатады?( Х хромосомасымен тiзбектелген доминантты;)

63. Егер ұрпақта мынадай ажырау болса : 1AABB 2Aa BB 1aa BB онда ата-аналарына қандай қасиеттер ( Аа ВВ;)
64. Қай кезде екеуi де гомозиготалы әке-шешесiнiң Е1-дегi гибридi фенотип бойынша оларға ұқсайды? ( толық доминанттылықта;)

65.Мысықтардың қысқа жүндi түрiнiң ангор мысығына қарағанда доминантты генi бар. Егер ангор мысығын қысқа жүндi мысықпен будандастырғанда 6 қысқа жүндi 2 ангорлы ұрпақ берсе, онда осы будандастырылған мысықтардың генотиптерi қандай?( екеуi де гетерозиготалы;)

66. Егер де адамның жыныстық хромосомасының жиынтығы ХХҮ болса , онда адам қай

жынысты болады ?

A) ұрғашы;

B) интерсекс;

C) еркек;

D) ана мозайкалы болады;

E) дүрыс жауабы жоқ;

67. Егер де дальтонизм тасымалдайтын гетерозиготалы әйелдiң және көру-қабiлеттiлiгi жақсы еркектiң некесiнен қандай ұрпақты күтуге болады? Белгi жыныспен тiзбектелген және рецессивтi?

A) қыздарының жартысы дальтониктер;

B) қыздары -белгi тасымалдаушы, ал ұлдары дальтониктер;

C) ұлдарының жартысы- дальтониктер, қалғанының көру қабiлеттiлiгi жақсы;

D) барлығының көру қабiлеттiлiгi кәдiмгiдей;

E) балаларының жартысы дальтониктер;

68. Тұқым қуалайтын аурумен ауыратын еркек денi сау әйелмен некелескен. Олардың 8 баласы болған: 4 ұл және 4 қыз. Барлық қыздары тұқым қуалау ауруымен туған (ұлдарында ондай жоқ). Осы тұқым қуалау ауруы қай типке жатады?

A) аутосомды рецессивтi;

B) аутосомды доминантты;

C) Ххромосомасымен тiзбектелген доминантты;

D) Ү хромосомасымен тiзбектелген рецессивтi;

E) жауабы жоқ;

69. Мысықтардың жирен шаштылығын реттейтiн ген - r, ал R-қайшылығын реттейдi. Осы екеуi де Х хромосомында шоғырланған. Ү хромосомы жоқ. Геннотиптерiнде Rr генi бар. Аналық мысықтар тасбақа түсi болады. Неге аталық мысықтарда тасбақаның түсi мүлдем кездеспейдi?

A) Ү-хромосомасы тасбақаның түсiнiң пайда болуын болдырмайды;

B) қара түстi R генi аталық мысықтардың r генiн басып тастайды;

C) аталық мысықтар гетерозиготалы, яғни екi Х хромосомы болмайды;

D) Х хромосомадағы гендерге аутосомдар ықпалын тигiзедi;

E) цитоплазмасында тұқым қуалайды;

70. Егер ұрпағында фенотип 1:1 қатынаста кездессе, онда ата-аналары туралы не айтуға болады?

A) екеуi де гетерозиготалы;

B) екеуi де гомозиготалы;

C) бiреуi гетерозиготалы, ал екiншiсi рецессивтi гомозиготалы;

D) бiреуi гетерозиготалы да, ал екiншiсi доминантты гомозиготалы;

E) барлық жауаптары дұрыс;

71. Гомозиготалы ата-аналарын шағылыстырғанда, пайда болған будандағы белгiлер қалай аталады?

A) рецессивтi;

B) альтернативтi;

C) доминантты;

D) аллельдi;

E) қосымша;

72. Асбұршақтың қандай ерекшелiктерi оны генетикалық зерттеу барысында ыңғайлы объектетедi?

A) бақша өсiмдiгi;

B) бiр өсiмдiкте көп гүл болғандықтан;

C) әр асбұршақта бiрнеше дән байланғандықтан;

D) ұрпақтары iрi болғандықтан;

E) асбұршақ өздiгiнен тозаңданады және бiр-бiрiнен ерекшеленетiн әртүрлi морфологиялық түрлерi бар;

73. Мендельдiң пайдаланған методикасының қайсысын сiз тұқымқуалаушылық заңдылықтарын анықтауда ең негiзгiсi деп санаймыз?

A) әртүрлi белгiлерi бар ата-анасын алуы;

B) әртүлi сорттары бар асбұршақты объект ретiнде пайдалануы;

C) қолдан тозаңдандыру жүргiзуi;

D) өздiгiнен тозаңдандыруы;

E) пайда болған ұрпақтарды дәлдiкпен санап отыруы;

74. Мейоз барысында аллельдi гендер қалай ажырайды?

A) бiр хромосомада болады;

B) бiр ядрода болады;

C) бiр клеткада болады;

D) әртүрлi клеткаларда болады;

E) олардың ажырауында ешқандай заңдылық болмайды;

75. Мына формула 1:2:1 қандай будандасуда генотипi мен фенотипi бойынша F2-де ажырайды?

A) моногибридтi;

B) анализдеушi;

C) толық емес доминанттылық пен моногибридтi;

D) дигибридтi;

E) полигибридтi;

76. «aң төрт түрлi аллельдi формада болуы ықтимал (а1, а2 , а3, а4) диплоидты организмдерде қандай гетерозиготалы генотип болуы мүмкiн?

A) а1 а1;

B) а
C) а
D) а
E) а
77. Егер ұрпақтар арасындағы фенотиптерi 9:3:3:1 болса ата - аналары жөнiнде не айтуға болады?

A) бiр белгiсi бойынша гомозиготалы;

B) екi белгiсi бойынша гомозиготалы;

C) үш белгiсi бойынша гомозиготалы;

D) екi белгiсi бойынша гетерозиготалы;

E) бiр белгiсi бойынша гетерозиготалы;

78. Қандай гендер тәуелсiз тұқымқуалайды?

A) аллельдi;

B) жыныс хромосомаларындағы аллельдi гендер;

C) тiркес;

D) бiр хромосомадағы аллельдi емес гендер;

E) аллельдi емес әртүрлi жұп хромосомалардағы гендер;

79. Егер А және В гендер өзара толық тiркессе диплоидты организмнiң генотипi қандай

гаметаларды түзедi?

A) АВ, аВ, АВ, аВ;

B) Ав, аВ;

C) АВ, аВ;

D) Аа, Вв;

E) А. В. а. в;

80. Мысықтардың жүнiнiң түсi сарғыш болуы r генiне байланысты, ал қара түсi болуы-R генiне байланысты. Бұл екi генде Х- хромосомада шоғырланады. Осыған сәйкес ген У-хромосомада жоқ. Мысықта Rr генотипi болса тарғыл түстi болады. Нелiктен аталық мысықтар тарғыл түстi болып кездеспейдi?

A) У хромосома тарғыл түстiң пайда болуына жол бермейдi;

B) тарғыл түстi (аталық) мысықтар тiршiлiкке жарамсыз болады;

C) аутосомалар Х-хромосома гендерiне әсер етедi;

D) қара түстi R генi аталық мысықтардың r генiнен басым болады;

E) аталық мысықтар гетерозиготалы болмайды яғни оларды екi х хромосома болмайды;

81. Генетикада жаңа құрым дегенiмiз?

A) жаңа мутацияның бiлiнуi;

B) аллельдi емес гендердiң әсерiнен ұрпақтарда жаңа қасиеттердiң пайда болуы;

C) ата-ана қасиеттерiнiң ұрпақтарында жойылып кетуi;

D) аллельдi гендердiң әсерiнен ұрпақтарда жаңа қасиеттердiң пайда болуы;

E) модификациялық өзгерiстердiң пайда болуы;

82. Генетикалық анализдiң қандай нәтижесi хромосомалық тұқым қуалау теориясын дәлелдейдi? A) гибридтердiң бiрiншi ұрпақ белгiлерiнiң бiркелкiлiгi;

B) белгiлердiң басымдылығы;

C) Ғ2-де ажырауы;

D) тiркес тұқым қуалау;

E) тiркес тұқым қуалаудағы хромосомалар жиынтығы санының гаплоидты жиынтықпен сәйкес келуi;

83. Мына аталған әдiстердiң қайсысы адам генетикасын зерттеуде пайдаланылады?

A) палеонтологиялық;

B) егiздiк;

C) математикалық;

D) эмбриологиялық;

E) салыстырмалы -анатомиялық ;

84. Ғ1 гибридтерi фенотипi бойынша ата-аналарынан қандай жағдайда айырмашылығы болады?

A) толық доминанттылықта;

B) толық емес доминанттылықта;

C) доминанттылық жоқ болғанда;

D) егер ата-аналары гетерозиготалы болса;

E) тiркес толық тұқым қуалаушылықта;

85. Өсiмдiктердiң гомозиготалы линияларында (таза) белгiлердiң өзгергiштiгiн немен түсiндiруге болады?

A) мутациямен;

B) модификациямен;

C) гендердiң жаңа модификациясымен;

D) кроссинговер болғандықтан;

E) особьтар жынысын қайта анықтаудан;

86. Қалыпты пигментациялы ата-аналарынан альбинос бала туылды. Бұл неге байланысты?

A) альбинизм генi доминантты;

B) альбинизм генi рецессивтi;

C) толық емес доминанттылық орын алады;

D) гормональдi әсер;

E) белгiлердiң жаңадан пайда болуы жүредi;

87. Адамға рецессивтi 5 ген туа керең-мылқаулықты көрсетедi, ауру керең-мылқау еркек сау әйелге үйленедi. Олардың баласы сау, естуi жақсы. Анасының генотипi қандай?

A) ss;

B) SS;

C) ss немесе SS;

D) Ss немесе ss;

E) Ss;

88. Диплоидты организмде белгiлердiң қанша аллельдi гендерi орналасқан?

A) бiр;

B) екi;

C) үш;

D) төрт;

E) ноль;

89. Анализдеушi будандастыру мынадай жағдайда пайдаланылады?

A) тұқым қуалау белгiлерiн анализдеуде;

B) Мендель заңдарын тексеруде;

C) ата-аналар фенотипiн анықтауда;

D) ата-аналар генотипiн анықтауда;

E) особьтардың доминантты фенотипiмен бiрге особьтар генотипiн анықтауда;

90. Мендельдiң (белгiлердiң тәуелсiз таралу заңы) 2-шi заңының негiзi?

A) Ғ2-де ата-анасынан өзгеше фенотиптер пайда болады;

B) Ғ1-де белгiлердiң ажырауы жүредi ;

C) Ғ2-де белгiлердiң ажырауы жүредi ;

D) дигибридтi будандастыруда бiр белгi басқа белгiге тәуелсiз тұқым қуалайды;

E) белгiлер жынысына тәуелсiз тұқым қуалайды;

91. Ұрпақта фенотипi бойынша қатынас 3:1 болса генотиптерi қандай?

A) АА Х аа;

B) АА Х Аа;

C) Аа Х Аа;

D) Аа Х аа;

E)АА Х АА;

92. Егер әкесi дальтоник (рецессивтi ген Х хромосомада орналасқан) шешесi сау болса онда бұлардың ер баласының дальтонизмге қандай қатысы болады?

A) ер баласы дальтонизм генiн әкесiнен алады;

B) ер баласына әкесi мен шешесiнiң 1-нiң тек рецессивтi гендерi берiлсе сонда ғана дальтонизмге шалдығады;

C) ер баласы дальтонизм генiн тек қана шешесiнен алады ал, әкесiнiң генотипi бұл жерде ер балаға ешқандай әсер етпейдi;

D) Бұл жанұяда барлық ер балалары дальтоник болуы керек;

E) бұл жанұяда барлық балалары дальтоник болуы керек;

93. Буданның екiншi ұрпағын алуда Г.Мендель тозаңдандырудың қандай түрiн пайдаланды?

A) айқас тозаңдандыру;

B) өздiгiнен тозаңдандыру;

C) жел арқылы тозақдандыру;

D) қолдан тозаңдандыру;

E) тозаңдар қосылысымен тозаңдандыру;

94. Мендельдiң зерттеуi бойынша белгiлердiң тұқым қуалауы барысындағы заңдылықтардың ең негiзгiсiн атаңыз?

A) будандардың бiрiншi ұрпағының бiркелкiлiгi зақы;

B) белгiлердiң тұқым қуалау барысындағы гендердiң тәуелсiз таралу заңы;

C) ажырау заңы;

D) организмдердiң белгiлерi дискреттi тұқым қуалаушылық бiрлiгiмен анықталады.;

E) белгiлердiң пайда болуы қоршаған ортаға байланысты анықталады;

95. Қояндардың жүнiнiң түсiн екi жұп гендер бақылайды: А - қара пигменттi синтездесе а - пигмент синтезделмейдi, В- пигменттi қоян жүнiне тегiс таратпай сұр түс бередi в-пигмент таратуға қатыспайды. Осы гендердiң барлық қатынастарында қандай фенотиптерi болуы мүмкiн?

A) қара (А-вв) сұр (А-В) ақ (аавв, ааВ);

B) қара (А-вв) сұр (А-вв) ақ (аавв);

C) тек ақ, (А-В);

D) қара (А-вв) сұр (А-вв);

E) ақ (аавв) сұр (А-в), (аав);

96. Адамдарда қалыпты пигменттi (терiнiң түсi) некеден альбинос (ақ) бала туған. Бұлай болуы мүмкiн бе?

A) ген альбинизмi доминантты;

B) ген альбинизмi рецессивтi;

C) толық емес доминантты;

D) белгiнiң аралық тұқым қуалауы жүредi;

E) анализдеушi будандастыру жүредi;

97. Адам шашының бұйра болу белгiсi болжам бойынша доминантты белгi жанұяда үш бала бар. Қызының шашы тiк, ал екi ағасының бiреуiнiкi-бұйра, бiреуiнiкi тiк. Шешесiнiң шашы бұйра ал әкесiнiкi тiк. Ата-аналарының генотиптерi қандай ?

A) екеуi де гетерозиготалы;

B) шешесi гетерозиготалы, әкесi-рецессивтi гомозиготалы;

C) екеуi де доминантты гомозиготалы;

D) екеуi де рецессивтi гомозиготалы;

E) шешесi-гомозиготалы рецессивтi, әкесi-гетерозиготалы;

98. Егер ұрпағында фенотип 3:1 қатынаста кездессе онда ата-аналары туралы не деуге болады?

A) бiр ген арқылы гомозиготалы;

B) бiр ген арқылы гетерозиготалы;

C) рецессив бойынша гомозиготалы;

D) доминант бойынша гомозиготалы;

E) екi ген бойынша гомозиготалы;

99. Егер ұрпағында фенотип 9:3:3:1 қатынаста кездессе. онда ата-аналары туралы не айтуға болады?

A) А генi арқылы гомозиготалы;

B) А және В гендерi арқылы дигетерозиготалы;

C) В генi бойынша гетерозиготалы;

D) А генi бойынша гомозиготалы;

E) А және В генi бойынша гомозиготалы;

100. Диплоидтық ағзада неше аллельдiк ген белгiлерi бар?

A) 1;

B) 2;

C) 3;

D) 4;

E) 8;

101. .Мендельдiң тәжiрибесiндегi бiрiншi ұрпақ гибридтерiнiң генотипi қандай?

A) гамозиготалы;

B) гетерозиготалы;

C) аллельдi;

D) бластула;

E) гаструла;

102. Мендельдiң тәжiрибесiндегi дигибридтi шағылыстыруда жұп белгiлердiң гендерi қалай oрналасқан?

A) үш жұп хромосомада;

B) гомологиялық хромосомалардың әртүрлi жұбында;

C) екi хромосомада;

D) гомологты хромосомада;

E) бiр жұп хромосомада;

103. Қандай жанұяда балаларының бiр бөлiгi альбинос болады? (альбинизм генi-рецессивтi, аутосомада-а)

A) АА аа;

B) Аа аа;

C) аа аа;

D) ВВ Вв;

E) ВВ вв;

104. Мейозда аллельдi гендер қалай ажырайды?

A) бiр жасушада болады;

B) әр жасушада болады;

C) бiр хромосомада болады;

D) бiр ядрода болады;

E) бiр зиготада болады;

105. Қандай шағылыстыруда ажырау 1:1 қатынасында өтедi?

A) тригибридтi;

B) анализдеушi;

C) дигибридтi;

D) моногибридтi аралық тұқым қуалау;

E) моногибридтi толық доминанттылықта;

106. Гибридтердiң екiншi ұрпағын алу үшiн Г.Мендель тозаңдандырудың қандай тәсiлiн қолданды?

A) айқасқан;

B) өздiгiнен тозаңданғыш;

C) жел арқылы тозаңданатын;

D) табиғи тозаңданатын;

E) бунақ дене арқылы тозаңданатын;

107. Г.Мендель зерттеулерiндегi ас бұршақтарға қандай белгi тән?

A) айқас тозаңданушы өсiмдiктер;

B) өздiгiнен тозаңданушы өсiмдiктер;

C) қөп жылдық өсiмдiктер;

D) белгiлерi онша бiлiнбейтiн;

E) бунақ дене арқылы тозаңданушылар;

108. Қандай жекелеген түрлердi гомозиготалы деп атайды?

A) әртүрлi аллельдi генi бар;

B) бiркелкi аллельдi генi бар;

C) генi жоқ;

D) мутантты генi бар;

E) аллельдi және мутантты гендер жиынтығы;

109. Гибридтердiң бiрiншi ұрпағын алу ұшiн Г.Мендель тозаңдандырудың қандай тәсiлiн қолданды?

A) айқас тозаңдану;

B) өздiгiнен тозаңданғыш;

C) жел арқылы тозаңданатын;

D) табиғи тозаңданатын;

E) бунақ дене арқылы тозаңданатын;

110. Генотип пен фенотип қандай будандастыруда 1:2:1 формуласы бойынша ажырайды?

A) моногибридтi;

B) талдаушы;

C) дигибридтi;

D) моногибридтi толық емес доминанттылық;

E) полигибридтi;

111. Моногибридтi будандастыруда Р2 - ұрпақта 3 генотип, ал дигибридтi будандастыруда 9 генотип түзiледi. Полигибридтi будандастырудың 2-шi ұрпағының генотиптерi санының жалпы формуласы қандай? (п-белгiлер саны).

A) 2п;

B) 2п;

C) 3п;

D) 3п;

E) п;

112. Адамдар керең-мылқаулықты анықтайтын ген (s) рецессивтi болады. Осы аурумен ауыратын ер адам есту қабiлетi жақсы әйелге үйленген. Бұл некеден есту қабiлетi жақсы бала туады. Баланың генотипi қандай?

A) ss;

B) SS;

C) Kk;

D) Ss;

E) SS KK;

113. Адамдарда қалыпты пигменттi (терiнiң түсi) некеден альбинос (ақ) бала туған. Әке-шешесiнiң генотипiн анықтаңыз. Пигменттiң түзiлуiне жауап беретiн ген - К?

A) КК, Кк;

B) КК, КК;

C) кк, кк;

D) Кк, Кк;

E) жауабы жоқ;

114. Инсектицид уына (ДДТ) төзiмдi тарақанның аталықтарын ДДТ-ға төзiмсiз арақандардың аналықтарымен будандастырылған. Бiрнеше ұрпақтағы Ғ1 пайда болған жекелеген түрлер ДДТ-ға төзiмдi. Екiншi ұрпақтың Ғ2 жекелеген түрлердiң ажырату қатынасы: 3 бөлiгi төзiмдi, 1 бөлiгi төзiмсiз. Екiншi ұрпақтағы төзiмдi жекелеген түрлердi бiр-бiрiмен будандастырғанда қанша бөлiгi төзiмсiз жекелеген түрлердi бередi?

A) төзiмсiз ұрпағы болмайды;

B) барлығы да төзiмдi;

C) Ғ2- ден 5/6 бөлiгi төзiмдi;

D) Ғ2-ден 2/3 бөлiгi төзiмдi;

E) 1/3 Ғ2 бөлiгi төзiмдi;

115. Қандай гендер тәуелсiз тұқым қуалайды?

A) аллельдi гендер;

B) тiзбектелген гендер;

C) бiр хромосомадағы аллельдiк емес гендер;

D) аллельдi гендер әр түрлi жұп хромосомада;

E) жауабы жоқ;

116. Фенотип қандай шағылыстыруда 3:1 формуласы бойынша ажырайды?

A) моногибридтi шағылыстыруда және аралық тұқымқуалауда;

B) талдаушы;

C) дигибридтi;

D) моногибридтi толық доминанттылықта;

E) моногибридтi толық емес доминанттылықта;

117. Бұршақ тұқымының тегiс (А) және мұртшасының (S) гендерi бiр хромосомада орналасқан ААSS k aass шағылыстырады. Сонда Ғi қандай болады?

A) жаңа белгiлер пайда болады;

B) ажырайтын;

C) тек қана рецессивтi белгiлер;

D) тек қана доминантты белгiлер;

E) ұрпағында ешқандай да өзгерiстер болмайды;

118. Қандай будандастыруда фенотип бойынша ажырау 1:1 арақатынасында өтедi?

A) дигибридтi;

B) полигибридтi;

C) моногибридтi;

D) талдаушы;

E) қайыра;

119. Қандай белгiлердi альтернативтi деп атайды?

A) ұқсас;

B) бiрдей;

C) әртүрлi;

D) қарама-қарсы;

E) бiрiн-бiрi толықтыратын;

120. Егер екi қара тышқанды шағылыстырсақ ұрпақтары әрқашанда қара түстi болады. Ал сары тышқандарды шағылыстырсақ онда 1/3 қара түстi 2/3 сары түстi (1:2) мұны қалай түсiндiруге болады ?

A) сары және қара түс гендер аллельдi емес;

B) қара түс гендерi доминантты, сары рецессивтi;

C) сары түстi гендер қара түстi гендер толық емес доминанттайды;

D) екi ген түстерi де Х - хромосомада;

E) сары тышқандар әрқашанда гетерозиготалы себебi сары түстi гомозиготалар өмiрге жарамсыз, сондықтан өмiр сүрмейдi ;

121. ДДТ генсектицид уына тұрақты таракандарды ДДТ-ға сезгiш аналықтарымен шағылыстырылды. Ғ1 особьтары ДДТ-ға тұрақты болып Ғ2-де гендердiң ажырауы жұрiп: 3 бөлiгi тұрақты бiр сезгiш болады. Ғ2-де тұрақты особьтардың қанша бөлiгi өзара шағылысқанда сезгiш ұрпақ бередi?

A) Ғ2-де ешқайсысы;

B) F2 тұрақты;

C) Ғ2-де 2/4 тұрақты;

D) Ғ2-де 9 тұрақты;

E) Ғ2-де 2/3 тұрақты;

122. Адамдарда бұйра шаш доминантты белгi анасының шашы бұйра, әкесiнiң шашы тiк жанұяда ұш бала бар: қызының шашы тiк, екi iнiсiнiң бiреуiнiкi тiк, екiншiсiнiкi бұйра. Ата-аналарының генотиптерi қандай?

A) DD x dd;

B) DD xDd;

C) Dd x DD;

D) Dd x Dd;

E) dd x dd;

123. Асбұршақтың тұқымының тегiс (А) және мұртшалары бар (S) гендерi бiр хромосомада орналасқан (АI) бiркелкi, (SI) будандастыруда АIIа х аIIа ? SIIS x SIIS?

A) доминантты белгiлерiмен бiркелкi;

B) рецессивтi белгiлерiмен;

C) 1:1 қатынаста ыдырайды;

D) 4:1:1:1 қатынаста ыдырайды;

E) 3:1 қатынаста ыдырайды;

124. Қандай жекелеген түрлердi гетерозиготалы деп атайды?

A) әртүрлi аллельдi генi бар;

B) бiркелькi аллельдi генi бар;

C) генi жоқ;

D) мутантты генi бар;

E) аллельдi және мутантты гендерр жиынтығы;

125. Моногибридтi будандастыруда будан организмдегi хромосомада қанша аллельдiк ген бiр белгi үшiн жауап бередi?

A) бiр;

B) екi;

C) үш;

D) төрт;

E) бес;

126. Қандай будандастырруда фенотип 3:1 формуласы бойынша ажыратылады?

A) моногибридтi толық доминантты;

B) дигибридтi будандастырруда;

C) қайыра будандастыру;

D) полигибридтi;

E) талдаушы;
  1   2   3

перейти в каталог файлов


связь с админом