Главная страница
qrcode

Курсова робота


НазваниеКурсова робота
Дата10.09.2019
Размер358 Kb.
Формат файлаdoc
Имя файлаПавання Зленко.doc
ТипДокументы
#37340
страница1 из 3
Каталог
  1   2   3

Міністерство освіти і науки України
ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені В.Г. КОРОЛЕНКА


Допущено до захисту

____”_______________2009

Зав. Кафедри ТМФВ

____________________ доц. С.В. Кіприч
Кафедра теорії і методики

фізичного виховання

КУРСОВА РОБОТА

студента факультету

фізичного виховання

групи ФВ –
Науковий керівник

викл. Зленко Ольга Вікторівна

ПОЛТАВА 2009

ЗМІСТ

ВСТУП.....................................................................................................................3
Розділ І

Нормативно – правове регулюваня навчання плавання молодших школярів в Україні……………………………………..51.1. Особливості методики навчання плавати у процесі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку……………………………..5

1.2. Аналіз концепції Державної цільової соціальної програми навчанняплавання на 2008–2012 роки…………………………………..9
Розділ ІІ

Методичне забезпечення реалізації програмних вимог до початкового навчання плавння……………………………172.1. Врахування вікової диференціації заняття плаванням при реалізації програмного матеріалу………………………………………………..….17

2.2. Методика застосування підготовчих вправ в початковому навчанні плаванню…………………………………………………………………19

2.2.1 Вправи на суші

2.2.2. Вправи у воді

2.3. Ігрові вправи у початковому навчанні плаванню……………….…27

2.4. Полегшені способи плавання………………………………………..34
Висновки……………………………………………………………………..40Література………………………………………………………...…………41
Вступ
Актуальність дослідження. Місце плавання в державній системі фізичного виховання визначається перед усім його важливим оздоровчим значенням і доступністю для людей різного віку. В зв’язку з цим плавання є складовою навчальних програми усіх типів навчальних закладів України, починаючи з дошкільних. Державні тести і нормативні оцінки фізичної підготовленості населення України (1996 р) передбачають тест з плавання для всіх вікових груп, починаючи з дітей 6 річного віку.

Для підготовки юних плавців у країні створена широка мережа дитячо-юнацьких спортивних шкіл ДЮСШ, спеціалізованих СДЮСШ Олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності (ШВСМ), шкіл інтернатів спортивного профілю, створюються спеціалізовані плавальні центри.

Масовий розвиток плавання і ріст спортивних досягнень плавців обумовлені системою підготовки кваліфікованих спеціалістів з плавання. Їх підготовка ведеться в коледжах, інститутах, університетах фізичної культури і на факультетах фізичного виховання педуніверситетів.

Очолюють роботу з розвитку плавання державні і громадські організації: державний комітет у справах молоді і федерація плавання України.

Навчання плаванню краще починати з найпростіших видів - кроля на спині і грудях. Узагалі, говорячи про методику навчання плаванню, варто сказати, що методика роботи з дітьми мало відрізняється від роботи з дорослими. Але батькам варто пам'ятати, що словесні пояснення при початковому навчанні дітей молодшого віку повинні бути доступні їх розумінню.

Практичне навчання плавальним вправам також повинне супроводжуватися їхнім строгим дозуванням. Чим менше вік дитини, тим триваліше повинний бути відпочинок між окремими вправами. Також треба уникати одноманітних вправ.
Обєкт дослідження – методика початкового навчання плавання.
Предмет дослідження – програмне забезпечення навчання плавання учнів 1 – 4 класів.
Мета дослідження – проаналізувати державні вимоги до методики початкового навчання плаванню та розробити орієнтовні методичні рекомендації.
Завдання дослідження:

1. Дослідити особливості методики навчання плавати у процесі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку

2. Здійснити аналіз концепції Державної цільової соціальної програми навчанняплавання на 2008–2012 роки.

3. Обгрунтувати методичне забезпечення реалізації програмних вимог до початкового навчання плавння
Методи дослідження: аналіз навчальних програм для початкової школи, аналіз науково – методичної літератури та передового тренерського досвіду.
Практичне значення отриманих результатів полягає в оцінці програмних вимог та розробці на її основі методики початкового навчання плаванню.

Розділ І. Нормативно – правове регулюваня навчання плавання молодших школярів в Україні
1.1. Особливості методики навчання плавати у процесі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку
Так як і інші види фізичних вправ плавання має свої характерні особливості.

Першою особливістю єте що плавець виконує рухи в умовах водного середовища, в якому тіло знаходиться у зваженому стані, не має твердої опори. Таке положення збільшує рухові можливості людини і сприяє їх розвитку. Збільшення рухомості багатьох частин тіла в свою чергу сприяє розвитку окремих органів і систем [12, c. 23].

Другою особливістю є відносна невагомість тіла у водному середовищі. Вага тіла врівноважується підйомною силою води. Невагомість тіла у воді розвантажує опорну систему і сприяє гармонійному фізичному розвитку людини .

Третьою характерною особливістю плаванняє виконання плавальних рухів у горизонтальному положенні тіла. При цьому положенні, робота внутрішніх органів ( серце, печінка, нирки і інші ) відбувається у полегшених умовах.

Вказані особливості мають велике оздоровче значення для фізичного виховання дітей і підлітків [14, c. 122].

Плавання має надзвичайно велике прикладне значення як навичка життєво необхідна в побуті, праці і військовій справі. Вміння плавати необхідно кожній людині. Адже суша займає тільки 1/3 земної кулі. Проте люди, що обрали професії пов’язані з працею біля води будівельники мостів, дамб, рибалки, моряки, пожежники, правоохоронці, рятувальники, водолази - для них вміння плавати є професійно необхідним. До цієї категорії можна в повній мірі віднести і вчителів фізичної культури, тренерів. Адже не можна уявити собі хорошого вчителя, що не вміє організувати з учнями вилазок на природу, в ліс, різноманітні туристичні походи, екскурсії і т.п. Велика кількість річок і водойм є загрозою для дітей, які не вміють плавати. Небезпека чекає їх в кожну мить. І якщо вчитель не вміє плавати, не надасть вчасно необхідної допомоги, то трагедія неминуча. І тому хороший вчитель, ще в період свої підготовки до майбутньої роботи, повинен все зробити для оволодіння цією навичкою, а також методикою навчання плавання. В школі кожний вчитель зобов’язаний створити умови і використовувати всі свої зусилля, щоб навчити дітей плавати [23, c. 12 - 23].

Різноманітні вправи у воді позитивно впливають на організм людини. Деяке охолодження поверхні тіла і тиск води на нього, підвищують обмін речовин, активізують діяльність організму. Підвищується частота серцевих скорочень, легенева вентиляція. Заняття плаванням сприяють підвищенню опору простудним захворюванням, загартовують організм.

Під час плавання активно працюють майже всі великі групи м’язів тіла. Інтенсивність навантаження в плаванні можна дозувати в широких межах: короткочасне купання у теплій воді з відпочинком між вправами не викликає великих напружень, тренувальне же заняття плавця-розрядника – велике і значне навантаження. Заняття плаванням доступні людям різного віку і статі (від немовлят до глибокої старості) і ступені підготовленості, що дозволяє використовувати плавання як засіб фізичного виховання людей широкого вікового діапазону [24, c. 45].

Заняття плаванням сприяють всебічному розвитку фізичних якостей – сили, витривалості, прудкості, спритності і гнучкості. Особливо сприятливо діє воно на розвиток серцево-судинної і дихальної систем. При загальній значній активізації серцевої діяльності, робота серця полегшується. Тиск води на поверхню тіла, його горизонтальне положення сприяють відтоку крові від переферії до серця. Полегшує роботу серцево-судинної системи циклічна робота великих м’язових груп. Тому при відповідному дозуванні плавальні навантаження використовуються як засіб лікування людей з ослабленою серцево-судинною системою.

Долання тиску води під час вдиху сприяє розвиткові дихальної системи. Життєва ємність легень ( ЖЕЛ) у плавців досягає 7-8 літрів.

Інтенсивна фізична робота, горизонтальне положення тулуба, при якому хребетний стовп розвантажений, сприяють гармонійному фізичному розвитку дітей. Довжина тіла плавців сягає 2000 см і більше. Сьогоднішні плавці - це високорослі атлети з гарними пропорціями тіла і добре розвиненими м’язами [19, c. 78].

Плавання є одним з найефективніших засобів профілактики, корегування і лікування деформацій хребта і грудної клітини.

Вправи у воді покращують діяльність нервової системи, підвищують силу, рухливість і врівноваженість нервових процесів.

Плачання – один з найпопулярніших видів спорту. Змагання з плавання проводяться починаючи з колективів фізкультури в школах , навчальних закладах, до чемпіонатів країни, світу і Олімпійських ігор. За кількості медалей (36), що передбачає програма сучасних Олімпійських ігор, плавання займає 2 місце після легкої атлетики. Це підвищує спортивне значення плавання, оскільки вдалий виступ плавців на Олімпіаді в значній мірі визначає загальний рейтинг держави в комплексному неофіційному заліку Олімпіади.

Спортивне значення плавання зростає і тиму, що від рівня його розвитку в значній мірі залежить успіх таких видів спорту як водне поло, стрибки у воду, підводний спорт, сучасне п’ятиборство.

Важливе значення має плавання як засіб загальної і спеціальної фізичної підготовки майже всіх видів спорту, а також, як засіб що сприяє відновленню організму спортсменів після великих фізичних навантажень.

Плавальна підготовка має важливе прикладне значення і різнобічно впливає на організм дитини. За допомогою плавання можна вирішувати питання пов’язані з підвищенням функціональних можливостей організму, зокрема дихання, кровообігу, а також ефективно зміцнювати опорно-руховий апарат.

За традицією навчання дітей плавати проходить в більшості випадків за місцем проживання, таборах відпочинку, чи в підготовчих групах при ДЮСШ.

Навчання плаванню повинно проводитись в басейнах чи на відкритих водоймах, які повинні відповідати визначеним санітарним нормам [10].

У разі проведення занять на відкритих водоймах потрібно дотримуватись наступних вимог:

1. Дно повинно бути рівним.

2. Глибина води не повинна перевищувати 1,2 м.

3. Швидкість течії не більше 0,3 м/с.

4. Дно повинно бути піщаним, без камінців, водорослів та інших сторонніх предметів, які можуть нести небезпеку для дітей.

5. Місця для купання повинні бути обгороджені.

При проведенні занять необхідно:

1. Входити в воду організовано за вказівкою вчителя.

2. Негайно виходити з води за першою вимогою вчителя.

3. До занять допускаються діти які пройшли медичний огляд і отримали дозвіл лікаря.

4. До і після занять обов’язково проводиться поіменна перевірка дітей, що займаються.

5. При перевірці плавальної підготовки дітей у воді повинно знаходитись не більше двох чоловік.

6. Під час перших занять діти діляться парами і один за одним слідкують і у випадку небезпеки сигналізують вчителю.

Питання для перевірки

1. Визначте особливості методики навчання вправам циклічного характері у процесі фізичного виховання молодших школярів.

2. Визначте особливості методики навчання гімнастичних вправ у процесі фізичного виховання молодших школярів.

3. Визначте особливості методики навчання рухливих і спортивних ігор у процесі фізичного виховання молодших школярів.

4. Визначте особливості методики навчання пересування на лижах у процесі фізичного виховання молодших школярів.

5. Визначте особливості методики навчання вмінню плавати у процесі фізичного виховання молодших школярів [20, c. 89].
1.2. Аналіз концепції Державної цільової соціальної програми навчанняплавання на 2008–2012 роки.

 

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

 

Зайняття плаванням та проведення дозвілля на воді є дуже важливим чинником здорового способу життя, оптимальним видом рухової активності для кожної людини незалежно від віку і статі, ефективним лікувально-профілактичним засобом та життєво необхідним навиком.

Проте, щорічно в Україні на воді гине біля 2500 людей, з яких більше 10 відсотків – діти до 14 років. Причиною загибелі людей на воді в багатьох випадках є невміння плавати та відсутність навичок знаходження у водному середовищі. Для порівняння – у Німеччині з населенням біля 80 млн. осіб кількість загиблих на воді становить до 1500 щорічно, включаючи трагічні випадки з туристами за кордоном. 

В Україні вміють плавати менше 10-ти відсотків населення. Навички плавання мають тільки троє з десяти молодих людей призовного віку. Державні тести з плавання не можуть скласти більше 80 % учнівської та студентської молоді. Лише 0,12 відсотку громадян займаються плаванням в оздоровчих групах і секціях.

Невміння плавати значно обмежує можливості повноцінного життя та активного відпочинку громадян. При цьому незахищені верстви населення позбавлені можливості відвідувати плавальні басейни через їх брак та високу вартість послуг. 

Переважна більшість громадян України не має можливості займатися лікувально-оздоровчим плаванням за призначенням лікарів.  

За наявністю площі води у плавальних басейнах із розрахунку на 10 тис. осіб населення Україна поступається Японії у 33, Італії у 8,4, Росії у 1,1 рази відповідно.

 Незадовільний технічний стан плавальних басейнів мало приваблює для їх відвідування, зменшує можливості надання додаткових послуг в таких закладах.

Проблеми розвитку масового плавання негативно впливають на пошук талановитих дітей – резерву національної збірної команди України з цього стратегічного олімпійського виду спорту.

Спостерігається постійне скорочення числа фахівців, задіяних у роботі з навчання плавання. В Україні відсутня система підготовки та атестації інструкторів-рятувальників в басейнах та у місцях масового відпочинку людей на воді.    

Національні інтереси потребують нагального вжиття ефективних заходів та координації дій усіх гілок влади, громадських організацій для вирішення соціально значущої проблеми забезпечення розвитку масового плавання в Україні.

Такий підхід ґрунтується на засадах Конституції України та чинного законодавства, зокрема, на законах України "Про  фізичну культуру і спорт", "Про державні цільові програми", Національній  доктрині розвитку фізичної культури і спорту, затвердженої Указом Президента України від 28 вересня 2004 року № 1148/2004, та інших нормативно-правових актах.

 

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування

необхідності її розв’язання програмним методом

 

За соціальними стандартами Україна значно поступається розвинутим країнам у створенні належних умов для формування у населення, особливо у дітей та молоді, життєво необхідних навичок плавання, розвитку цього виду рухової активності, як важливої складової ведення здорового способу життя та ефективного лікувально-профілактичного засобу [23, 32].

Такий стан справ обумовлений наступними факторами:   

          при потребі 48 м2 площі води у плавальних басейнах на 1000 осіб населення в Україні у наявності тільки 3,4 м2, що у 14 разів менше, ніж це передбачено державними будівельними нормативами;

          наявні державні стандарти щодо плавальних басейнів і облаштування місць відпочинку на воді застарілі та у більшості випадків ігноруються;

          більшість з 510-ти плавальних басейнів України не відповідають сучасним вимогам, потребують термінового комплексного ремонту та переобладнання, кожний третій басейн знаходиться у неробочому стані;

          не застосовуються принципи ефективного управління плавальними басейнами в ринкових умовах та відсутні відповідні фахівці для їх впровадження;

          відсутні умови для навчання плавання у місцях масового відпочинку на воді та санаторно-курортних закладах;

           не діє система навчання плавання у навчальних закладах, плавальних басейнах різних форм власності та підпорядкування, а також у місцях відпочинку на воді;

          відсутні системні та скоординовані дії органів влади всіх рівнів, громадських організацій, потенційних інвесторів в питаннях розвитку масового та спортивного плавання;

         недостатня увага засобів масової інформації щодо популяризації вміння плавати.

          Комплексне розв’язання проблеми на основі використання програмно-цільового методу, розвиток інфраструктури плавання, запровадження сучасних технологій, методик управління потребують розроблення, затвердження та виконання протягом 2008-2012 років Державної цільової соціальної програми навчання плавання (далі – Програма) [11, c. 123].

  

Мета програми

 

Мета Програми полягає у створенні економічних, правових, соціальних умов та визначення необхідних заходів для формування життєво необхідних навичок плавання у населення, насамперед у дітей та молоді, запобігання нещасним випадкам на воді, розвитку плавання як ефективного засобу рухової активності,  ведення здорового способу життя та популярного спорту, перетворенні датованої державою системи послуг на самоокупну індустрію. 

 

Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

 

Аналіз та дослідження шляхів розв’язання проблеми свідчать про наявність таких можливих варіантів її вирішення.

Перший ґрунтується на подальшому посиленні організаційних заходів щодо розвитку плавання, як виду спорту, з боку Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту та місцевих органів влади. Але такий шлях носить виключно відомчий характер і не може істотно вплинути на:
зменшення числа трагічних випадків на воді;
 • створення умов для занять плаванням, у тому числі оздоровчим, широких верств населення;
 • запровадження навчання плаванню дітей і молоді у навчальних закладах;
 • приведення кількісного та якісного стану плавальних басейнів, їх менеджменту до сучасних стандартів.
  Другий варіант передбачає запровадження системного підходу та здійснення заходів, спрямованих на поєднання ресурсів державних та місцевих органів влади, наукових та навчальних закладів, громадських організацій і приватних структур.

  Такий підхід з використанням іноземного та вітчизняного досвіду, координації дій усіх заінтересованих суб’єктів, створенням центрів впровадження новітніх методик, інноваційних технологій та ринкових механізмів дозволить запровадити в Україні систему організації оздоровлення та дозвілля населення, особливо дітей та молоді, через зайняття плаванням, значно покращить умови щодо виховання та підготовки спортсменів з водних видів спорту.                

   

   Шляхи і способи розв’язання проблеми, строк виконання програми

   

  Проблему передбачається розв’язати протягом 2008-2012 років  шляхом поетапного зміцнення матеріально-технічної бази, кадрового та фінансового потенціалу, удосконалення нормативно-правової бази, реалізації комплексу заходів, спрямованих на:

  приведення до дієвого робочого стану наявних плавальних басейнів та забезпечення їх належного функціонування;

   

  затвердження місцевими органами влади планів будівництва нових плавальних басейнів відповідно до державних будівельних нормативів з урахуванням географічних умов та кількості населення, зокрема у сільській місцевості;

  розробку проекту та впровадження виробництва типових плавальних басейнів із застосуванням модульних технологій;

  будівництво сучасних спортивно-оздоровчих споруд для занять плаванням та проведення спортивно-масових заходів;

  впровадження новітніх методик та інноваційних моделей навчання плавання на базах олімпійської підготовки з плавання; 

  створення умов для організації навчання плаванню на відкритих водоймищах і пляжах;

  підготовку ліцензованих інструкторів-рятувальників для роботи у місцях масового відпочинку на воді і плавальних басейнах;

  введення до навчальних програм закладів освіти занять з плавання та запровадження обов’язкового тестування учнів з плавання;

  забезпечення на безоплатній основі навчання плавання учнів 2-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів в басейнах усіх форм власності;

  створення умов для навчання та занять плаванням, у тому числі лікувально-оздоровчим, різних верств населення усіх вікових груп;            

   удосконалення нормативно-правової бази розвитку плавання та безпеки на воді;

  запровадження ефективних механізмів партнерства та взаємодії між органами влади та громадськими організаціями;

  популяризацію занять плаванням засобами масової інформації [34, c. 23].

   

  Очікувані результати виконання програми, визначення її ефективності

   

  Реалізація Програми дасть можливість отримати такі вагомі соціальні результати:        

  створити умови для занять плаванням, у тому числі оздоровчим, для широких верств населення, для чого довести до 15 м2 на 1000 осіб площу води плавальних басейнів;

  сформувати у громадян України життєво необхідні навички плавання та активного дозвілля;

  збільшити до 1 мільйона чисельність осіб, які щорічно займатимуться плаванням;  

  наблизити до 50% чисельність дітей і молоді, здатних успішно скласти державне тестування з фізичної підготовленості в частині вміння плавати;    

  зменшити кількість трагічних випадків на воді;        

  сприяти зміцненню здоров’я та профілактиці захворювань усіх верств населення;     

  запобігти поширенню шкідливих звичок серед населення, особливо серед дітей та молоді;   

  підвищити рівень фізичної підготовленості та наблизити до 80% наявність навику плавання серед осіб призовного віку та військовослужбовців;

  створити близько 50 тис. нових робочих місць;        

  залучити ресурс громадських організацій до заходів щодо навчання плавання;

  сформувати організаційні, нормативно-правові засади удосконалення інфраструктури плавання та підготовки відповідних фахівців; 

  залучити інвестиції та перетворити дотовану державою сферу послуг на самоокупну індустрію;

  підвищити міжнародний імідж України як держави, в якій створюються умови для відновлення індивідуального здоров’я, фізичного та психічного благополуччя населення, доведення тривалості життя до рівня розвинутих країн.

  Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання програми


  За рахунок Державного бюджету України щорічно передбачається виділяти до 200 млн. гривень на розробку типового проекту плавального басейну, будівництво нових і реконструкцію наявних плавальних басейнів, насамперед баз олімпійської підготовки, впровадження новітніх методик навчання плавання та соціальну рекламу.

  З місцевих бюджетів щорічно передбачається до 300 млн. гривень спрямовувати на реалізацію програми навчання плавання у навчальних закладах освіти, розвиток мережі нових та належне функціонування наявних плавальних басейнів, створення умов для організації навчання плавання на відкритих водоймищах і пляжах, популяризацію занять плаванням.

  Необхідний обсяг фінансування Програми, зокрема з державного бюджету, визначається щороку, виходячи з наявності фінансових ресурсів, а також з урахуванням матеріально-технічних і трудових ресурсів, науково обґрунтованих пріоритетів, нових можливостей та конкретизації завдань за підсумками виконання Програми у попередні роки [12, c. 45].
    1   2   3

  перейти в каталог файлов


 • связь с админом