Главная страница
qrcode

11 сынын.ҚГБ.4- тарау. 11 сын. Г 4 тарау 46 ом аминдер. Амин ыш ылдар. Азотты гетероциклді осылыстар. Белоктар. Нуклеин ыш ылдары. I н с а


Название11 сын. Г 4 тарау 46 ом аминдер. Амин ыш ылдар. Азотты гетероциклді осылыстар. Белоктар. Нуклеин ыш ылдары. I н с а
Дата18.09.2021
Размер202 Kb.
Формат файлаdoc
Имя файла11 сынын.ҚГБ.4- тарау.doc
ТипДокументы
#47861
Каталог

11 сын. ҚГ 4 тарау №46 ОМ

Аминдер. Аминқышқылдар. Азотты гетероциклді қосылыстар. Белоктар. Нуклеин қышқылдары.
I нұсқа

CH
/

1.Құрылыс формуласы C6H5 —N болатын аминнің атауы:

\

CH
А) Метилфениламин

Ә) Фенилдиметиламин

Б) диметилфениламин

В) Этилфениламин
2. Төмендегі формулалардан біріншілік аминді көрсет:

CH
/ / / /

а) H – N ә) CH
\ \ \ \

CH
3. Салыстырмалы молекулалық массасы 59-тең аминнің формуласын көрсет:
H CH
/ / / /

а) H – N ә) H - N б) CH
\ \ \ \

CH
4. Зат мөлшері 1,25 мольге тең фениламиннің массасы:

А)110,82г Ә) 112,80г б) 114,64г в) 116,25г г) 122,60г
5. 51,1 тұз қышқылымен диметиламин әрекеттескенде неше грамм тұз түзіледі:

А) 105,4г ә) 107,8г б) 109,6г в) 114,1г г) 118,2г
6.Егер жануына (қ.ж) 30,24л оттегі жұмсалған болса, қанша көлем метиламин реакцияға түскен:

А) 11,20л ә) 13,44л б) 16,24л в) 19,04л г)22,40л
7.Диметиламиннің жану реакция теңдеуіндегі өнімнің коэфиценттер саны:

А) 8

Ә) 9

Б) 13

В) 15

Г) 24
8. 73,8г нитробензолды тұзқышқылының қатынасында темірмен тотықсыздандырғанда неше грамм анилин түзеді:

А) 52,4г

Ә) 55,8г

Б) 56,4г

В) 59,3г

Г) 61г
9. 74,4 анилин тұз қышқылымен әрекеттескенде неше грамм фениламоний хлориді түзеді:

А) 97,9 г

Ә) 98,8 г

Б) 101 г

В) 103,6 г

Г) 106,7 г
10. Мына реакция теңдеуі бойынша:

СА) 79,40 г

Ә) 81,02 г

Б) 86,33 г

В) 87,78 г

Г) 90,65 г
11. Құрылыс формуласы берілген аминқышқылының тарихи атауы:

CH

NHА) 2- аминбутан

Ә) α - аминпропион

Б) 3- аминбутан

В) β - аминмай

Г ) γ- аминмай
12. Массасы 111,25г
А) 1,10 моль

Ә) 1,25 моль

Б) 1,40 моль

В) 1,45 моль

Г) 1,55 моль
13. 18,9 хлорсірке қышқылы 18,7 г аммиакпен әрекеттескенде неше грамм аминсірке қышқылы түзіледі:

А) 12,2г

Ә) 12,8г

Б) 13,2г

В) 13,9г

Г) 15г
14. 56,25г аминэтан қышқылы 50г натрий гидроксиді мен әрекеттескенде неше грамм тұз түзіледі:

А) 70,04г

Ә) 71,86г

Б) 72,75г

В) 73,40г

Г) 75,72г
15. 42г аминсірке қышқылы 20,44г тұз қышқылымен әрекеттескенде неше грамм тұз түзіледі:

А) 57,59г

Ә) 59,75г

Б) 61,12г

В) 62,44г

Г) 63,91г
16. Пиридин молекуласындағы көміртек пен азоттың атомдар қатнасы:

А) 4 және1

Ә) 5 және 1

Б) 5 және 2

В) 6 және 1

Г) 6 және 2
17. 140г ерітіндіде 10,5 г пиридин бар. Ерітіндегі пиридиннің массалық үлесін есепте:

А) 6,9%

Ә) 7,5%

Б) 8%

В) 8,8%

Г) 9,2%
18. Зат мөлшері 1,15 моль пирролдың массасы тең:

А) 77,05г

Ә) 77,86г

Б) 78,44г

В) 79,20г

Г) 80,06г
19. Пиримидин моллекуласындағы азоттың массалық үлесі:

А) 33,6 %

Ә) 35%

Б) 35,1%

В) 36,4%

Г) 38,2%
20. Белоктар бұл:

А) синтетикалық талшық

Ә) Жасанды талшық

Б) Жасанды каучук

В) Табиғи жоғары молекулалы қосылыс
21. Белоктардың мономері:

А) ) α - аминқышқылдар

Ә) β - аминқышқылдар

Б) γ- аминқышқылдар

В) α және β - аминқышқылдары
22. Сілтідегі мыс (II) ерітіндісімен белокқа әсер еткенде ашық күлгін түстің пайда болуы нені көрсетеді:

А) Аминқышқылдар

Ә) Гидроксотоп

Б) Аромат аминқышқыл

В) Пептидтік топ
23. РНК құрамына кіретін көмірсу қалдығы:

А) Ксилоза

Ә) Рибоза

Б) Дезоксирибоза

В) Ликсоза
24. ДНК құрамына енбейтін азотты негіз:

А) Аденин

Ә) Гуанин

Б) Цитозин

В) Тимин

Г) Урацил
25. РНК құрамына енбейтін азотты негіз:

А) Аденин

Ә) Гуанин

Б) Цитозин

В) Тимин

Г) Урацил


ІІ – нұсқа
1. Төмендегі құрылыс формулалардан диэтилфениламинді көрсет:

C
/ / / /

а) C
\ \ \ \

CH2. Сутектің 9 атомы бар аминнің мольдік массасы:

А) 31 г/моль

Ә) 45 г/ моль

Б) 59 г/ моль

В) 87 г/ моль

Г) 101 г/моль
3. 7,75 г метиламин қалыпты жағдайда қанша көлем алады:

А) 5,6 л

Ә) 8,4л

Б) 11,2л

В) 16,8л

Г) 22,4л
4. 46,5 г Метиламин сумен әрекеттескенде 60,27г метиламоний гидроксиді алынды, ол теориялық шығымның неше %

А) 76,2 %

Ә) 77%

Б) 79,1%

В) 80,8%

Г) 82%
5. 1,6 моль метиламин жанғанда (қ.ж) неше көлем азот бөлінеді:

А) 22,84л

Ә) 33,62л

Б) 44,80л

В) 50,40л

Г) 53,76л
6. Термохимиялық теңдеу бойынша:
А) 1070 кДж

Ә) 1285 кДж

Б) 1342 кДж

В)1391 кДж

Г) 1408 кДж
7. 20% қоспасы бар 92,25 г нитробензол сутегімен тотықсызданғанда неше грамм анилин түзіледі:

А) 47,9г

Ә) 49 г

Б) 50,5 г

В) 52,5 г

Г) 55,8 г
8. Реакция нәтижесінде 1,2 моль тұз түзілген болса, тұз қышқылымен неше грамм анилин әрекеттескен:

А) 105,5г

Ә) 108,4г

Б) 111,6 г

В) 113,8 г

Г) 116,4 г
9. 23,25г анилин 105,6 г броммен әрекеттескенде түзілетін тұнба массасы:

А) 65,5 г

Ә) 68,2 г

Б) 69,9 г

В) 71г

Г) 72,6 г
10.
А) 44,8%

Ә) 46,6%

Б) 47,1%

В) 48,4%

Г) 49,9%
11. 43,4г
А) 29,9г

Ә) 31,9г

Б) 32,6г

В) 35,6г

Г) 37,1г
12. 66г аминсірке қышқылы натрий гидроксидімен әрекеттескенде неше грамм тұз түзіледі:

А) 79,66г

Ә) 81,84г

Б) 83,20г

В) 85,06г

Г) 85,98г
13. Хлорсірке қышқылы мен 24,09г тұз қышқылымен әрекеттескенде неше грамм тұз түзіледі

А) 66,44г

Ә) 68,86г

Б) 70,20г

В) 71,16г

Г) 73,59г
14. 112,5г аминоэтан қышқылы 124,6г 3- аминопропан қышқылымен әрекеттеседі түзілетін дипепид массасы:

А) 204,4 г

Ә) 207,2 г

Б) 209,9 г

В) 210,8 г

Г) 214,3 г
15. Пиррол қай гетероциклді қосылысқа жатады:

А) Бір атом азоты бар бесмүшелі

Ә) Екі атом азоты бар бесмүшелі

Б) Үш атом азоты бар бесмүшелі

В) бір атом азоты бар алтымүшелі

Г) екі атомы бар алтымүшелі
16. Зат мөлшері 1,25 моль пиридиннің массасы:

А) 94,80г

Ә) 95,22г

Б) 97,62г

В) 98,75г

Г) 100,06г
17. Пиррол молекуласындағы көмірсутектің массалық үлесі:

А) 71,64%

Ә) 73,88%

Б) 74,56%

В) 75,57%
18. Пуриннің физикалық қасиеті:

А) газ тәрізді

Ә) түссіз, мөлдір сұйықтық

Б) Ақ түсті сұйықтық

В) аморфты зат

Г) түссіз кристал зат
19. Пурин моллекуласындағы көмірсутектің массалық үлесі:

А) 0,38 %

Ә) 0,42 %

Б) 0,47 %

В) 0,50 %

Г) 0,54 %
20. Белок ыдырауының ең ақырғы өнімдері:

А) Көмірқышқыл газы , аммиак

Ә) Көмірқышқыл газы, су

Б) Көмірқышқыл газы, су, аммиак

В) Аммиак, су, карбон қышқылы

Г) аммиак, газы, карбон қышқылы
21. Азотты негіз қай зат құрамына кіреді:

А) Көмірсулар

Ә) Күрделі эфирлар

Б) Белоктар

В) Майлар

Г) Некулин қышқылы
22. РНК құрамындағы азотты негіз қалдығы:

А) Аденин

Ә) Гуанин

Б) Цитозин

В) Темин

Г) Урацил
23. Зат мөлшері 0,66 моль пуриннің массасы:

А) 76,4 г

Ә) 77 г

Б) 78,1 г

В) 78,6 г

Г) 79,2 г
24. Нуклеин қышқылы негізінен:

А) Митохондрия

Ә) Цитоплазма

Б) Ядро

В) Вакуоль

Г) Клетка қабықшада болады.
25. Нуклеин қышқылы қызмет атқарады:

А) Май алмасуда

Ә) полисахаридтер синтезінде

Б) Белок синтезінде

В) Белок гидролезінде

III нұсқа

Қай амин дұрыс аталмаған:


C
/ / / /

а) CH
\ \ \ \

C
  Массалық үлестері: С - 38,71%, Н – 16,13%, N – 45,16% болатын аминнің формуласын тап:

  H CH
  / / / /

  а) CH
  \ \ \ \

  H H C

   14см³диметиламин қалыпты жағдайда массасы:
   а) 24,406кг

   ә) 25,250кг

   б) 28,125кг

   в) 29,750кг

   г) 30,005кг

    50,22г метиламин тұз қышқылымен әрекеттіскенде түзілетін тұздың массасы:
    а) 109,35г

    ә) 111,24г

    б) 114,11г

    в) 115,40г

    г) 118,86г

     99,2г метиламин толық жану үшін (қ.ж) қанша көлем оттегі керек?
     а) 149,98л

     ә) 153,62л

     б) 157,44л

     в) 161,28л

     г) 170,02л

      Термохимиялық реакция:
      4(СН3)2 – NH + 15O2 → 8CO2 + 14H2О + 2N2 + 6974 kДж бойынша, егер реакция кезінде 871,75 кДж жылу бөлінсе жанған диметиламин массасын есепте:

      а) 16,6г

      ә) 22,5г

      б) 26,2г

      в) 27,3г

      г) 28,5г

       Метилэтиламиннің жану реакция теңдеудегі реакция түскен заттардың коэфиценттерінің жалпы саны:
       а) 8

       ә) 9

       б) 13

       в) 15

       г) 24

        Егер реакция шығымы 80% болса, сутекпен тотықсыздандыру арқылы 110,7г китробензол алу үшін неше грамм анилин қажет:
        а) 64,06г

        ә) 66,96г

        б) 67,22г

        в) 68,16г

        г) 69,34г

         18,6г анилин броммен әрекеттескенде 54,45г ақ тұнба түзілді. Бұл теориялық шығымның неше %-ы?
         а) 80,4%

         ә) 81%

         б) 81,6%

         в) 82,5 %

         г) 85,2%

          9 сутек атомы бар амин қышқылының мольдік массасы:
          а) 75 г\моль

          ә) 89 г\моль

          б) 103 г\моль

          в) 117 г\моль

          г) 131 г\моль

           Хлорсірке қышқылына 29,75г аммиак қосса, неше грамм аминқышқылы түзіледі:
           а) 125,50 г

           ә) 127,44 г

           б) 131,66 г

           в) 133,66 г

           г) 138,02 г

            Аминсірке қышқылы 22,4г калий гидроксидімен әрекеттескенде неше грамм тұз түзіледі:
            а) 41,9г

            ә) 43,6г

            б)44,1г

            в)45,2г

            г)47г

             57г хлорсірке қышқылы тұз қышқылымен әрекеттескенде 72,029г тұз түзілді, бұл теориялық шығымның неше %-ы?
             а) 83,8 %

             ә) 85 %

             б) 86,1 %

             в) 87,2 %

             г) 89,4 %

              187,5г ерітіндіде 27г аминсірке қышқылы бар. NHа) 11,6 %

              ә) 12,2 %

              б) 13 %

              в) 13,8 %

              г) 14,4 %

               114,55г пиридиннің зат мөлшерін тап:
               а) 1,10 г\моль

               ә) 1,25 г\моль

               б) 1,32 г\моль

               в) 1,40 г\моль

               г) 1,45 г\моль

                Массасы 97,15г пирролдың зат мөлшері:
                а) 1,19 моль

                ә) 1,24 моль

                б) 1,32 моль

                в) 1,40 моль

                г) 1,45 моль

                 Пиримидин мен пуринге тән қасиет:
                 а) оксид

                 ә) қышқыл

                 б) тұз

                 в) негіз

                 г) екідайын

                  Зат мөлшері 0,66 моль пуриннің массасы:
                  а) 76,4 г

                  ә) 77,7 г

                  б) 78,1 г

                  в) 78,6 г

                  г) 79,2 г
                   Қай байланыс арқылы белоктың бірінші реттік құрылымын түзіледі:
                   а) иондық

                   ә) сутектік

                   б) металдық

                   в) пептидтік

                   г) донорлы-акцепторлы

                    Денатурация – қай құрылымның бұзылуына әкеп соғады:
                    а) бірінші реттік

                    ә) екінші реттік

                    б) үшінші реттік

                    в) бірінші және екінші

                    г) екінші және үшінші

                     Нуклеин қышқылының атқаратын қызметі:
                     а) май алмасу

                     ә) полисахарид синтезі

                     б) белок синтезі

                     в) су алмасу

                     г) белок гидролизі

                      Нуклеин қышқылының буыны:
                      а) аминқышқылы

                      ә)нуклеотид

                      б)миносахарид

                      в)амин

                      г)күрделі эфир

                       Массасы 86,4г пуриннің зат мөлшері:
                       а) 0,72 моль

                       ә) 0,75 моль

                       б) 0,81 моль

                       в) 0,83 моль

                       г) 0,88 моль

                        Массасы 46,5г анилинге 30г, 13,5% тұз қышқылының ерітіндісін қосқанда неше грамм фениломминий хлориді түзіледі:
                        а) 64,75г

                        ә) 66,01г

                        б) 67,22г

                        в) 69,84г

                        г) 71,20г

                         ά – аминмай қышқылындағы көміртектің массалық үлесі:
                         а) 44,8%

                         ә)46,6%

                         б)47,1%

                         в)48,4%

                         г)49,9 %
                         IV-нұсқа
                         1)Төмендегі структуралық формулалардан екіншілік аминді көрсет:


                         а
                         CH

                         б
                         C
                         2)Метилфениламин молекуласындағы көміртектің массалық үлесі:

                         а)76,6% ә)78,5% б)79,1% в)79,9% г)81,0%

                         3)Массасы 240,75г метиламиннің зат мөлшерін анықта:

                         а)2,10 моль ә)2,25 моль б)2,50 моль в)2,65моль г)2,84 моль

                         4)Массасы 37,82г метиламоний сумен әрекеттескенде түзілетін метиламоний гидроксидінің массасын есепте:

                         а)58,14г ә)58,83г б)59,78г в)60,06г г)61,72г

                         5)49,5г этиламин 47,45г тұз қышқылымен әрекеттескенде түзілетін этиламоний хлоридінің массасын тап:

                         а)80,16г ә)83,40г б)85,02г в)86,44г г)89,65г

                         6)45г этиламин жанғанда түзілетін көмір қышқыл газының (қ.ж) көлемін есепте:

                         а)5,6л ә)22,4л б)33,6л в)44,8л г)56л

                         7)Этиламиннің жаңу реакция теңдеуіндегі барлық коэфиценттер саны:

                         а)19 ә)22 б)24 в)43 г)44

                         8)55,8 анилин түзілу үшін неше грамм нитробензол тотықсыздану керек:

                         а)71г ә)71,7г б)73,8г в)75,1г г)77,2г
                         9)Массасы 29,93г анилин тұз қышқылымен әрекеттескенде неше грамм тұз түзіледі:

                         а)100,75г ә)102,44г б)104,82г в)106,19г г)109,20г

                         10)Анилинге 19,2г бром қосқанда қанша грамм тұнба түзіледі:

                         а)11,4г ә)13,2г б)14,4г в)15,8г г)16,6г

                         11)Формуласы CHа)12)Зат мөлшері 0,88моль 3аминбутан қышқылының массасы:

                         а)90,64г ә)92,02г б)92,88г в)93,45г г)95,20г

                         13)75,6г хлорсірке қықылы аммиакпен әрекеттескенде 48,75г глицин алынды. Реакция өнімінің шығымы теориялық мүмкіндіктің неше % құрайды?

                         а)82,5% ә)83,4% б)84,1% в)85,2% г)87,3%

                         15)Аминоэтан қышқылының 90г, 8% ерітіндісі мен 110г , 12% ерітіндісін араластырғаннан кейін аминқышқылы ерітіндісінің массалық үлесі:

                         а)9,1% ә)9,6% б)10,2% в)10,8% г)11,4%

                         16)Пиридиннің суда ерігіштігі:

                         а)мүлде ерімиді б)шексіз
                         ә)ерігіштігі шектеулі17)160г, 8% пиридин ерітіндісіне 40 г су қосылғаннан кейін ерітіндінің массалық үлессі қанша:

                         а)5,2% ә)5,7% б)6,1% в)6,4% г)6,8%

                         18)Пиримидин молекуласындағы көміртегі мен сутегінің атом сандарының қатынасы:

                         а)4 және 2 ә)4 және 3 б)4 және 4 в)5 және 3 г)5 және 4

                         19)Зат мөлшері 1,12 моль пиримидиннің массасы:

                         а)88,0г ә)88,9г б)89,6г в)90,3г г)91,4г

                         20)Зат мөлшері 0,66моль пуриннің массасы:

                         а)76,4г ә)77,0г б)78,1г в)78,6г г)79,2г

                         21)Белок молекуласына кірмейтін химиялық элемент:

                         а)азот ә)оттек б)сутек в)молибден г)көміртек

                         22)Табиғи белоктар құрамына сінетін негізгі химиялық элементтер қатары:

                         а)C, H, O, N, Se б) C,H,O,N, S
                         ә)C, H, O, Cl, S в) C, Mo, N, S г) C, Fe ,O, N, Se

                         23)Белок ерітіндісінде концентрлі азот қышқылымен әсер еткенде сары түстің пайда болуы нені көрсетеді:

                         а)карбоксиль тобы б)ароматты аминқышқылы
                         ә)гидроксотоп в) пептидтік топ г)S-H топ

                         24)Нкулеин қышқылының гидролизі кезінде түзілмейді:

                         а)көмірсулар б)пиримидин негіздері
                         ә)фосфор қышқылы в)амин қышқылдары г)пуриндік негіз

                         25)Белоктың екінші реттік құрылымы бекиді:

                         а)дисульфидтік б)донорлы-акцепторлы байланыс
                         ә)сутектік байланыс в)металдық байланыс
                         V-нұсқа
                         1)Салыстырмалы молекулалық массасы 45 тең аминнің формуласы :


                         а
                         CH

                         б
                         CH
                         2)5 атом көміртегі атомы бар аминнің мольдік массасы:

                         а)31 моль ә)45 моль б)59 моль в)87 моль г)101 моль

                         3)1 литр метиламиннің (қ.ж) массасы:

                         а)1,384г ә)1,398г б)1,414г в)1,420г г)1,436г

                         4)43,12г метиламоний гидроксидін алу үшін неше грамм метиламин керек:

                         а)25,66г ә)27,28г б)28,04г в)29,20г г)30,33г

                         5)1,6 моль метиламин жанғанда (қ.ж) қанша көлем азот бөлінеді:

                         а)22,84л ә)33,62л б)44,80л в)50,40л г)53,76л

                         6)Термохимиялық теңдеу бойынша:

                         4
                         31г метиламин жанғанда бөлінген жылу мөлшерін есепте:

                         а)1070 кДж ә)1285 кДж б)1342 кДж в)1391 кДж г)1408 кДж

                         7)29,93г анилин тұз қышқылымен әрекеттескенде қанша грамм тұз түзіледі:

                         а)100,75г ә)102,44г б)104,82г в)106,19г г)109,20г

                         8)37,2г анилин мен 32,85г тұз қышқылыәрекеттескенде неше грамм тұз түзіледі:

                         а)51,8г ә)53,1г б)54,6г в)56,2г г)58,8г

                         9)23,25г анилин броммен әрекеттескенде неше грамм 2,4,6- триброманилин түзіледі:

                         а)77,4г ә)79,9г б)82,5г в)84,2г г)88,1г

                         10)Салыстырмалы молекулалық массасы 103 тең аминқышқылының формуласы:

                         а
                         NH
                         в
                         NH
                         11)Массалық үлестері С - 40,45% О - 35,96% N-15,73% H-7.87% болатын аминқышқылының формуласы:

                         а) NHә)NHб)NHв)NH
                         12)Хлорсірке қышқылына аммиактың 42,5мл , 26% (а)140,6г ә)144,9г б)147,6г в)151,4г г)169,5г

                         13)49,5г хлорсірке қышқылы тұз қышқылымен әрекеттескенде неше грамм
                         тұз түзіледі:

                         а)66,4г ә)68,86г б)70,20г в)71,16г г)73,59г

                         14)Аминсірке қышқылы 103,24г а)161,88г ә)163,34г б)165,08г в)169,36г г)172,18г

                         15)Азотты гетероциклді қосылысқа жатпайды;

                         а)пурин ә)пиррол б)пиридин в)анилин г)пиримидин

                         16)Пиридин молекуласындағы көміртегінің массалық үлесі:

                         а)75,95% ә)76,44% б)77,06% в)77,62% г)79,20%

                         17)Пиридиннің 120г 6% және 80г 4,5% ерітіндісін араластырғаннан кейінгі пиридиннің массалық үлесі:

                         а)4,6% ә)4,8% б)5,4% в)5,7% г)5,9%

                         18)Пурин молекуласындағы көміртегімен азоттың атом саны:

                         а)4 және 2 ә)4 және 3 б)5 және 2 в)5 және 3 г)5 және 4

                         19)Массасы 62,4г пиримидиннің зат мөлшері:

                         а)0,60 моль ә)0,67 моль б)0,72 моль в)0,78 моль г)0,83 моль

                         20) Массасы 86,4г пуриннің зат мөлшері:

                         а)0,72 моль ә)0,75 моль б)0,81 моль в)0,83 моль г)0,89 моль

                         21)Белоктардың салыстырмалы молекулалық массасы:

                         а)бірнеше ондаған ә)700-900 б)500 дейін в)500-700 г)1000-1000000

                         22)Белок құрамын анықтайтын процесс:

                         а)гидрлеу ә)дегидрлеу б)гидротация в)гидролиз г)полимерлеу

                         23)Нуклеин қышқылы-құрам бөлігі болып табылады:

                         а)митохондрий ә)цитоплазма б)клетка мембранасы в)клетка ядросы г)вакуоль

                         24)ДНК құрамына енетін көмірсу қалдығы:

                         а)рибоз ә)ксилоза б)ликсоза в)дезоксирибоза г)арабиноза

                         25)ДНК молекуласында цитозинге комплементарлы жұп:

                         а)аденин ә)тимин б)гуанин в)урацил

                         Жауаптары                         1
                         2
                         3
                         4
                         5
                         6
                         7
                         8
                         9
                         10
                         11
                         12
                         13
                         14
                         15
                         16
                         17
                         18
                         19
                         20
                         21
                         22
                         23
                         24
                         25
                         I
                         б
                         в
                         б
                         в
                         в
                         г
                         г
                         ә
                         в
                         г
                         в
                         ә
                         г
                         б
                         в
                         ә
                         ә
                         а
                         ә
                         в
                         а
                         в
                         ә
                         г
                         в
                         II
                         в
                         в
                         а
                         г
                         г
                         а
                         д
                         б
                         г
                         ә
                         в
                         ә
                         г
                         а
                         а
                         в
                         а
                         г
                         в
                         б
                         в
                         в
                         г
                         б
                         б
                         III
                         ә
                         а
                         б
                         а
                         в
                         ә
                         б
                         ә
                         в
                         б
                         б
                         в
                         ә
                         г
                         г
                         г
                         в
                         г
                         в
                         г
                         б
                         ә
                         а
                         а
                         ә
                         IV
                         а
                         ә
                         а
                         б
                         г
                         в
                         в
                         б
                         в
                         ә
                         г
                         а
                         а
                         б
                         б
                         б
                         в
                         б
                         б
                         г
                         в
                         б
                         б
                         в
                         ә
                         V
                         ә
                         в
                         ә
                         ә
                         г
                         а
                         в
                         а
                         б
                         в
                         ә
                         г
                         г
                         в
                         в
                         а
                         б
                         г
                         в
                         а
                         г
                         в
                         в
                         в
                         б

                         перейти в каталог файлов


связь с админом