Главная страница
qrcode

140 для студентов РК 1 каза.без отв.. 1 аралы ба ылау Атмосфераны ай б лігінде ауаны ты ызды ы е жо ары


Скачать 53.91 Kb.
Название1 аралы ба ылау Атмосфераны ай б лігінде ауаны ты ызды ы е жо ары
Дата09.07.2021
Размер53.91 Kb.
Формат файлаdocx
Имя файла140 для студентов РК 1 каза.без отв..docx
ТипДокументы
#47415
Каталог


ПӘН БОЙЫНША СТУДЕНТТЕРДІҢ БІЛІМІ МЕН БІЛІКТІЛІКТЕРІН ҚОРЫТЫНДЫ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН БАҚЫЛАУ-ЕСЕПТЕУ ҚҰРАЛДАРЫ
1. Тест сұрақтары

1 аралық бақылау
1. Атмосфераның қай бөлігінде ауаның тығыздығы ең жоғары?

А. стратосфера

В. Тропосфера

С. ионосфера

Д. Мезосфера

Е. Экзосфера

2. Таза ауаның газ құрамы неден тұрады?

А. 100 оттегі

В. 50  оттегі, 50 сутегі

С. 78 азот, 21 оттегі

Д. 0,03 көмірқышқыл газы, қалғаны оттегі

Е. 78 азот, 21 оттегі, 0,03 көмірқышқыл газы

3.Азот оксидтері адам организміне қалай әсер етеді?

А. өкпені қабындырады

В. Жүрек-қан тамыр жүйесін зақымдайды

С. бас ауырады

Д. Нерв жүйесін зақымдайды

Е. Барлығы
  Көмірқышқыл газы концентрациясының атмосферадағы көбеюі ауа райына қалай әсер етеді?
  А. Күн суиды

  В. Ауа ластанады

  С. қысым көтеріледі

  Д. Ауаның жылуы көтеріледі

  Е. Ылғалдылық жоғарылайды
   Озон экраны атмосфераның қай қабатында орналасқан?
   А. тропосферада

   В. стратосферада

   С. ионосферада

   Д. экзосферада

   Е. Мезосферада
    Биосфера терминін ұсынған ғалым?
    А. В.И. Вернадский

    В. Э. Зюсс

    С. В.Н.Сукачев

    Д. Э. Тенсли

    Е. Э. Геккель
     Атмосфералық азотты сіңіру процесі қалай аталады?
     А. нитрлеу

     В. денитрлеу

     С. азотфиксациялау

     Д. аммонификациялау

     Е. минералдау

     8. .Бірінші периодтыі факторларға нелер жатады?

     A. жыртқыштар, паразиттер

     B. температура, жарық, мұхит суының толысуы мен тартылуы

     C. температура, ылғалдылық

     D. судың химиялық құрамы

     E. түр аралық бәсекелестік

     9. Биотикалық факторлар деген не?

     A. организмдерге сыртқы факторлардың әсері

     B. популяциялар арасындағы өзара қарым-қатынас

     C. организмдер және популяциялар арасындағы өзара әрекеттесулер

     D.табиғатқа адамның іс-әрекеттері

     E.организмге күшті ықпал жасайтын қоректік факторлар

     10. Бір түрге жататын организмдер арасындағы өзара әрекеттесулер қандай рекцияларымен анықталады?

     A. топтық эффектімен

     B. массалық эффектімен

     C. гетеротиптік реакцияларымен

     D. гомотиптік реакцияларымен

     E. бәсекелестікпен

     11. Күн энергиясының неше процентін өсімдіктер тыныс алу құбылысына пай­даланады?

     A. -3-5

     B. -5-10

     C. -60-70

     D. -1-2
      8-7
      Организмнің жылылыққа төзімділігінің күштілігі қандай терминмен көрсетіледі?
      A. эвригалды

      B. стеногалды

      C. стенотермиялы

      D. эвритермиялы

      E. стенотопты
       Жарық сүйгіш өсімдіктер қалай аталады?
       гелиофильдер
       B. гелиофобтар

       C. скиофильдер

       D. ксерофильдер

       E. ксерофобтар

       14. Популяция тығыздығы деген не?
       A.жеке түрлердің организмдер саны
      1. B.белгілі бір кеңістік өлшеміне келетін жеке организмдердің саны
      2. C.белгілі кеңістік өлшеміне есептелген популяцияның жеке организмдер саны
       D. организмдердің бір аймақта орналасу ерекшеліктері
        E.экологиялық ойықтағы популяциялар саны
       1. 15.Организмдер арасындағы қоректік тізбектер қандай түрлерге бөлінеді?
       2. A. жайылымдық, детриттік
       3. B. тікелей, жанама
       4. C. зоофагтар, фитофагтар
        D. пойкилотрофты, гомойотрофты
         E. минералдық, органикалық
         16. Экологиялық валенттілік деген не?
          A.экологиялық маңызы күшті химиялық элементтердің валенттілігі
         1. B.организмнің қоршаған ортаның белгілі бір жағдайына төзімділік, бейімділік көрсеткіші
         2. C. организмнің экология заңдарына сәйкес тіршілік етуі
          D. қоршаған ортадағы жағдайдың жақсарту көрсеткіші
           E. абиотикалық жағдайдың нашарлау валенттілігі
           17. Агроценоздың биоценоздан ерекшелігі қандай?

           А. қолдан жасалған организм түрлері.

           B. шалғын шөп өсіп тұрған жер.

           C. егіншілік жүйесі негізінде құралатын организм түрлерінің жиынтығы.

           D. өсімдік зиянкестерінің көптігі.

           E. жануарлардың көптігі.

           18. Демэкология нені зерттейді ?

           А.адам және қоғамның жағдайын
           B.Популяциялық экологиясын
           C. Организмдердің хал-жағдайын
           D. Дара организмдер экологиясын
           E. Тіршіліктің физико-химиялық жағдайларын

           19.Популяция деген не ?
            А Организмдердің саны
            B. Бір жерде мекендейтін организмдер жиынтығы
            C. Нақтылы кеңістікті алып жатқан, биотикалық қауымдастықтың бір бөлігі ретінде қызмет атқаратын, бір түрге жататын организмдер тобы
            D. Бір түрге жататын организм өкілдері
            E. Жеке түрлердің организмдер саны
            20. Продуценттер деген не?

            A. жан-жануарлар

            B. организм жасайтын өнім

            C. бірінші кезектегі өнім жасаушы организмдер

            D. екінші кезектегі өнім жасаушы организмдер

            E. организм продуктыларымен қоректенетіндер

            21. Консументтер деген не?

            A. бірінші кезектегі өнім жасаушы организмдер

            В. ассимиляцияланған заттармен қоректеніп, оларды өзгерістерге ұшырататын организмдер

            C. организм өнімдерімен қоректенетіндер

            D. организм жасайтын өнім

            E. микроорганизмдер

            22. Гетеротрофты организмдерге нелер жатады?

            A. шөппен қоректенетін жануарлар

            B. етпен қоректенетін жыртқыштар

            С. органикалық заттар және олардың қосылыстарымен қоректенетін организмдер

            D. аэробты бактериялар

            E. екінші организм арқылы күн көретін паразиттер

            23. Трофикалық байланыстар деген не?

            A. организмдердің туыстық байланыстары

            B. бір жердегі организмдердің жиынтығы

            C. түр аралық байланыстар

            D. организмдердің қоректік байланыстары

            E. организмнің сыртқы ортамен байланысы

            24. Зоофаг жануарлар қорегінің сипатына қарай қандай топторға бөлінеді?

            A. биофагтар, некрофагтар, копрофагтар

            B. фитофагтар, ксилофагтар

            C. зоофагтар, фитофагтар, детритофагтар

            D. полифагтар, олигофактар, монофагтар

            E. антрактанттар, реппеленттер

            25.. Экожүйенің гомеостазы деген не?

            A. экожүйедегі қалыптасқан тұрақтылық

            B. экожүйенің өзін-өзі қалпына келтіруге және өздігінен реттелуге қабілеттілігі

            C. биотикалық және абиотикалық факторлардың тепе-теңдігі

            D. популяция тығыздығының азықтық қорларға тәуелділігі

            E. экожүйенің бір аймақта көп жылдар неден құрылады

            26. Ақтөбе, Алматы, Тараз, Шымкент қалаларының ауасындағы өте көп зиянды зат қайсысы?

            A. фенол

            B. формальдегид

            C. аммиак

            D. азот тотығы

            E. күкіртті сутек

            27. Атмосфераның Жер бетіне ең жақын қабаты?

            A. тропосфера

            B. стратосфера

            C. мезосфера

            D. термосфера

            E. экзосфера
             Атмосфераның Жер бетінен ең алыс қабаты?
             A. тропосфера

             B. стратосфера

             C. экзосфера

             D. термосфера

             E. мезосфера

             29. Литосфераның қандай бөлігі биосфераға жатады?

             A 1 км-ге дейінгі

             B 2 км-ге дейінгі

             C 3 км-ге дейінгі

             D 5 км-ге дейінгі

             E 10 км-ге дейінгі

             30. Орманды жерлер мен шөптесін өсімдіктердің топырағында жүреді. Ол өте жай байқалып, нәтижесінде бұзылған топырақ қабаты топырақ түзілу процестерінің нәтижесінде бір жылда қайта қалпына келе алады.Бұл қандай эрозия?

             A қалыпты

             B жылдам

             C сызықтық

             D жазықтық

             E антропогендік

             31. Топырақтың жоғарғы құрғақ, құнарлы қабатының бөлшектерінің желмен ұшуы не деп аталады?

             A қалыпты эрозия

             B жылдам эрозия

             C абразия

             D жазықтық эрозия

             E дефляция

             32. Ауылшаруашылық техникалардың ауыр түрлерін топырақтың өздігінен қалпына келу қабілетін ескермей пайдаланған жағдайларда қалыптасатын эрозия не деп аталады?

             A қалыпты эрозия

             B механикалық эрозия

             C абразия

             D жазықтық эрозия

             E дефляция

             33. Суғару каналдарынан судың фильтрациялануынан және дұрыс суармаудан топырақта тұздардың мөлшерінің көбеюінен болатын құбылыс қалай аталады?

             A екінші реттік тұздану

             B механикалық эрозия

             C абразия

             D тұздану

             E дефляция

             34. Адамның шаруашылық іс-әрекеттерінің нәтижесінде өсімдіктері жойылған, гидрологиялық режимі мен рельефі өзгерген, топырақ жабыны бұзылып, ластанған жерлерді қайта қалпына келтіру процесі

             A екінші реттік тұздану

             B механикалық эрозия

             C абразия

             D тұздану

             E рекультивация

             35. Натрий, кальций, магний тұздарының топырақта өсімдіктердің өсуі мен дамуына зиянды әсер ететін концентрацияда жинақталуын не деп атайды?

             A екінші реттік тұздану

             B механикалық эрозия

             C абразия

             D тұздану

             E рекультивация

             36. Эрозияға қарсы күрес шараларының бірі – шаруашылық-ұйымдастыру жұмыстарына не жатады?

             A жерді көлденеңдеп жырту

             B су ұстағыш микрорельефтер жасау

             C жырту қабатын тереңдету

             D территорияны дұрыс ұйымдастыру

             E. ауыспалы егісті қолдану

             37. Биосфераның қанша бөлігін гидросфера алып жатыр?

             A. 25%

             B. 50%

             C 75%


             E 95%
              Мұхиттардың орташа тереңдігі қанша?
              A. 1704 м

              B. 2704 м

              C. 3704 м

              D. 504 м

              E. 804 м
               Ең терең мұхиттың тереңдігі қанша?
               A. 13558 м

               B. 11034 м

               С.13754м

               D. 12508 м

               E 12105 м
                Суда табиғи, не антропогендік факторлар әсерінен биогенді элементтердің жинақталуы нәтижесінде су объектілерінің биологиялық өнімділігінің артуы не деп аталады?
                A. ластануы

                B. өздігінен тазаруы

                C. эвтрофикация

                D. бірінші реттік тазарту

                E. екінші реттік тазарту
                 Суды тұндыру және сүзу арқылы ондағы механикалық қоспалардан тазарту қандай әдіске жатады?
                 A. химиялық

                 B. өздігінен тазару

                 C. эвтрофикация

                 D. механикалық

                 E. физикалық
                  Электролиз кезінде ағызынды сулардағы органикалық заттар ыдырап, металлдар, қышқылдар мен басқа да органикалық емес қосылыстар бөлініп алынады. Бұл суды тазартудың қандай әдісі?
                  A. химиялық

                  B. өздігінен тазару

                  C. эвтрофикация

                  D. механикалық

                  E. физикалық
                   Бактериялар мен микрофаунаның тіршілік іс-әрекеттерінің нәтижесінде жүретін тазарту қалай аталады?
                   A. химиялық

                   B. биологиялық

                   C. эвтрофикация

                   D. механикалық

                   E. физикалық

                   44. .Табиғи қорлар қалай жіктеледі ?

                   А. Тірі және өлі табиғи байлықтар
                   B. Сарқылатын және сарқылмайтын қорлар
                   C. қайта қалпына келетін және қалпына келмейтін
                   D. Аса бағалы және жәй табиғи қорлар
                   E. Аса бағалы қорлар

                   45. Қалпына келтірілмейтін табиғи ресурсты атаңыз
                    өсімдіктер дүниесі
                   1. жануарлар дүниесі
                   2. су
                   3. топырақ
                   4. қазба байлықтар
                    46. Атмосфералық ауа қандай ресурсқа жатады?

                    А.климаттық

                    В. космостық

                    С. сарқылатын

                    Д. комплексті

                    Е.элементарлы

                    47 Су ресурстарының қанша проценті тұщы су қорына жатады?

                    А. 96,3

                    В. 3,7

                    С. 1,5

                    Д. 5,4

                    Е. 10,5

                    48. Кез келген ортаға оған тән емес физикалық, химиялық және биологиялық агенттердің түсуі не деп аталады?

                    А) рекультивация В) ластану

                    С) эрозия Д) адаптация

                    49.. Өндірістік қалдықтардағы қызған ауа, газ немесе су әсерінен ортаның температурасының көтерілуі қандай ластану деп аталады?

                    А) физикалық В) биологиялық

                    С) химиялық Д) жылулық

                    50..Топырақтың құнарлылығын арттыру үшін қолданылатын химиялық қосылыстар қалай аталады?

                    А) гербицидтер В) пестицидтер

                    С) тыңайтқыштар Д) акарицидтер

                    51. Өсімдіктердің түрлі зиянкестері мен түрлі ауруларына қарсы қолданылатын қосылыстар қалай аталады?

                    А) гербицидтер В) пестицидтер

                    С) тыңайтқыштар Д) акарицидтер

                    52. Арамшөптерге қарсы қолданылатын химиялық қосылыстар не деп аталады?

                    А) гербицидтер В) пестицидтер

                    С) тыңайтқыштар Д) акарицидтер
                     Өсімдіктердің зиянкес насекомдарына қарсы қолданылатын заттар қалай аталады?
                     А) гербицидтер В) пестицидтер

                     С) инсектицидтер Д) акарицидтер

                     54. Өсімдіктер үшін зиянды кенелерге қарсы қолданылатын заттар не деп аталады?

                     А) гербицидтер В) пестицидтер

                     С) тыңайтқыштар Д) акарицидтер

                     55.. Қоршаған орта компоненттерінің жағдайын жүйелі түрде бақылау не деп аталады?

                     А) мониторинг В) рекультивция

                     С) мелиорация Д) эрозия
                      Бір ғана мемлекет шеңберінде жүргізілетін мониторинг қандай мониторинг?
                      А) биосфералық мониторинг В) ұлттық мониторинг

                      С) биологиялық Д) геологиялық

                      57.Түрлі ластанулар, атмосфераның, ортаның метеорологиялық және гидрологиялық сипаттамалары туралы мәліметтер жинақтау қандай мониторинг деп аталады?

                      А) биосфералық мониторинг В) ұлттық мониторинг

                      С) биологиялық Д) геофизикалық

                      58. . Биосфера құрамына кіретін биотикалық элементтерді және олардың антропогендік әсерлерге реакциясын анықтайтын қандай мониторинг?

                      А) биосфералық мониторинг В) ұлттық мониторинг

                      С) биологиялық Д) геологиялық
                       Санитарлық-гигиеналық нормативтерге не жатады?
                       А) зиянды заттардың шектеулі мөлшердегі концентрацциясы

                       В) өндірістік және тұтыну қалдықтарының түзілу нормативтері

                       С) табиғи ортаға антропогендік әсердің шектеулі деңгейі

                       Д) территорияның экологиялық сиымдылығы
                        Өндірістік-шаруашылық нормативтерге не жатады?
                        А) зиянды заттардың шектеулі мөлшердегі концентрацциясы

                        В) өндірістік және тұтыну қалдықтарының түзілу нормативтері

                        С) табиғи ортаға антропогендік әсердің шектеулі деңгейі

                        Д) территорияның экологиялық сиымдылығы
                         Комплексті нормативтерге не жатады?
                         А) зиянды заттардың шектеулі мөлшердегі концентрацциясы

                         В) өндірістік және тұтыну қалдықтарының түзілу нормативтері

                         С) табиғи ортаға антропогендік әсердің шектеулі деңгейі

                         Д) физикалық факторлардың шектеулі деңгейі
                          Шу, вибрация, иондаушы сәулелер қандай факторларға жатады?
                          А) физикалық В) химиялық

                          С) биологиялық Д) антропогендік

                          63. Радиацияның шектеулі деңгейі қандай нормативтерге жатады?

                          А) санитарлық-гигиеналық В) комплексті

                          С) өндірістік-шаруашылық Д) А және В

                          64. “ҚР Экологиялық кодексі” қашан қабылданды?

                          A. 1997жB. 1998 жC. 2000 жD. 2006 ж
                           Қазақстанда ерекше қорғалатын аймақтар қанша пайыз алады?
                           A. 4% B. 4,9% C. 5% D. 5,9%
                            Биоресурстардың көптүрлілігі жөніндегі Конвенцияға Қазақстан қашан қосылды?
                            A. 1997жB. 1994 жC. 1998 жD. 2001 ж
                             Автотранспорттың түтінінде қанша зиянды компоненттер бар?
                             A. 100 B. 50 C. 200 D. 150
                              Радиоактивтілікті кім және қашан ашты?
                              A. 1897ж Мария , Пьер Кюри B. 1896 ж Анри Беккерель

                              C. 1900 ж D. 2001 ж

                              69. Табиғи суларға биогенді элементтердің жинақталуына байланысты болатын құбылыс қалай аталады?

                              A. эвтрофикацияB. Эрозия C. дефляцияD. сукцессия

                              70. Топырақ құнарлылығын жасанды жолмн қалпына келтіру не деп аталады?

                              A. өндірістік эрозия B. рекультивация

                              C. дефляцияD. сукцессия

                              71. Денсаулық пен еңбек қабілетін табиғи ортада қалпына келтіру?

                              A. рекреация B. рекультивация

                              C. дефляцияD. сукцессия

                              72. Қоршаған ортаның жағдайын бақылау жүйесі не деп аталады?

                              A. мониторинг B. рекультивация

                              C. дефляцияD. сукцессия
                               Қауіпті ісік ауруларын туғызатын заттар?
                               A. пестицид B. Канцероген

                               C. гербицидD. фитонцид

                               74. Суды тазартудың физико-химиялық әдісіне не жатады?

                               A. өндірістік электролиз B. эрозия

                               C. дефляцияD. сукцессия

                               75. Фитонцидтер деген не?

                               A. зиянкестерді жоюға арналған заттар B. рекультивация

                               С.өсімдіктерден бөлінетін заттар D.арамшөптерді жоятын заттар

                               76. Суды тазартудың биологиялық әдісіне не жатады?

                               A. хлорлау B. тұндыру

                               C. аэротенкілерде тазарту D. сүзу

                               77. Адамның есіту анализаторы қабылдай алатын дыбыс жиілігі?

                               A. 10-17 мың гЦ B. 17-20 мың гЦ

                               C. 20-25 мың гЦ D. 25-30 мың гЦ

                               78. Ең зиянсыз және экологиялық таза энергетиканың түрі?

                               A. сутектік B. жылу

                               C. атом D. гидроэнергетика

                               79. Фитонцидтер дегеніміз не?

                               A. зиянкестерді жоюға арналған заттар

                               B. өсімдіктер бөлетін микробтарды жоятын заттар

                               C. Зиянды организмдерге қарсы қолданылатын заттар

                               D. А және В

                               80. Энергетиканың ең зиянсыз және экологиялық таза түрі?

                               A. сутек энергетикасы B. гидроэнергетика C. атомдық D. жылу

                               81. Дефляциямен күрес шарасы қандай?

                               A. жасыл желектер B. Топырақпен көму C. топырақты өңдеу D. Көң
                                2004-2015 жылдарға арналған ҚР экологиялық қауіпсіздік Концепциясы” қай жылы қабылданды?
                                A. 2003 ж B. 1998 ж C. 2000 ж D.2001 ж
                                 ҚР территориясының қанша пайызы шөлге айналған?
                                 A. 50% B. 60% C. 66% D. 46%
                                  ҚР қорықтар саны қанша?
                                  A. 10 B. 9 C. 8 D. 7
                                   Организмдердің тіршілік процестері нәтижесінде және абиотикалық факторлар арқылы ластанудан тазарту қалай аталады?
                                   A. өздігінен тазару B. Механикалық C. Дефляция D. Ирригациялық
                                    Организмдердің сыртқы факторлар әсеріне төзімділік диапазоны не деп аталады?
                                    A. экологиялық ойық B. Экологиялық валенттілік C. дефляция D. пирамида
                                     Бактерияларды жоятын өсімдіктер бөлетін биологиялық активті заттар?
                                     A. пестицид B. Канцероген C. гербицид D. Фитонцид

                                     88. Өсімдіктер клеткаларында күн сәулесінің әсерінен көмірсутектер түзілетін процесс?

                                     A. адаптация B. фотосинтез C. хемосинтез D. Мелиорация

                                     89. Экожүйелердегі анторопогендік әсерден табиғи тепе-теңдіктің бұзылуы?

                                     A. экологиялық ойық B. Экологиялық валенттілік

                                     C. экологиялық апат D. Экологиялық пирамида

                                     90. Индустрияландыру мен ғылыми-техникалық прогресс нәтижесінде қалалар халқының өсуі?

                                     A. экологиялық ойық B. Экологиялық валенттілік

                                     C. урбанизация D. утилизация

                                     91. Халық шаруашылығында өндірістік қалдықтарды пайдалану?

                                     A. экологиялық ойық B. утилизация C. урбанизация D. Экологиялық апат

                                     92. Өндірістік эрозия ненің әсерінен болады?

                                     A. мал жаю B. Ауыр техниканы пайдалану C. Пайдалы қазбаларды өндіру

                                     D. ормандарды кесу

                                     93. Ауыл шаруашылығында қолданылатын улы химикаттардың жалпы атауы?

                                     A. гербицидтер B. Пестицидтер C. фумиганттар D. Фунгицидтер

                                     94. Топырақтың беткі құнарлы қабатының желмен ұшуы не деп аталады?

                                     A. абразия B. Дефляция C. Ирригациялық эрозия D. өндірістік

                                     95. Өсімдіктер мен жануарларды жаңа мекен ету ортасына тікелей немесе кездейсоқ көшіру не деп аталады?

                                     A. аэропоника B. интродукуция C. урбанизация D. Экологиялық апат

                                     96. Зиянкес насекомдар мен кемірушілерді тікелей қолмен немесе арнаулы құралдар арқылы жою?

                                     A. механикалық B. Химиялық C. физикалық D. Биологиялық
                                      Қоршаған орта мен даму туралы Халықаралық комиссия қай жылы құрылды?
                                      A. 1997 ж B. 1998 ж C. 2000 ж D. 1984 ж

                                      98. ҚР –да ормандардың алатын ауданы қанша пайыз?

                                      A. 1% B. 2% C. 5% D. 10%
                                       Жасыл желектер отырғызу арқылы топырақты қалпына келтіру қалай аталады?
                                       A. ирригацияB. Мелиорация C.фитомелиорация D. Урбанизация

                                       100. Статусы мен жағдайы заказниктерге жақын ерекше қорғалатын табиғи аймақ не деп аталады?

                                       A. қорық B. Резерват C. Табиғат ескерткіштері D. Ұлттық парктер

                                       101. Мал жайылу нәтижесінде болатын эрозия?

                                       A. адаптацияB. Урбанизация C. Утилизация D. жайылымдық эрозия
                                        Аэробты процестердің нәтижесінде қалдық сулардың құрамындағы органикалық ластағыштардан тазарту қалай аталады?
                                        A. биологиялық тазартуB. Урбанизация C. Утилизация D. эрозия

                                        103. “Шөлейттенуге қарсы күрес туралы БҰҰ конвенциясын ратификациялау туралы” ҚР Заңы қашан қабылданды?

                                        A. 1992 жB. 1997 жC. 2000 жD. 2001 ж

                                        104. Азгир ядролық полигоны қай облыстың территориясында орналасқан?

                                        A. Алматы облысыB. Қызылорда C. Атырау облысыD. Батыс-Қазақстан

                                        105. Науырызым қорығы қай облыстың территориясында орналасқан?

                                        A. Алматы облысы. B Қостанай облысы

                                        C. ҚызылордаоблысыD. Батыс-Қазақстан облысы

                                        106. Рентген сәулесімен медицинилық тексеру кезінде адам қанша мбэр сәуле қабылдайды?

                                        A. 30 мбэр B. 100 мбэр C. 0,5 мбэр D. 370 мбэр

                                        . Суды биологиялық тазарту әдісі?

                                        A. электролизB. АэротенкілерC. Хлорлау D. қайнату

                                        108. Комплексті тыңайтқышқа не жатады?

                                        А. натрий селитрасы В . аммоний сульфаты С. АммофосD. суперфосфат

                                        109. Топырақтың тұздану ненің әсерінен болады?
                                         жер асты суларындағы тұздардың концентрациясының артуынан
                                        1. жер асты суларының деңгейінің көтерілуінен
                                        2. Қалдық сулардың әсерінен D. Дұрыс жауабы жоқ
                                         110. Ең көп - 70 мың қатысушылар болған халықаралық экологиялық форум қай жылы болды?

                                         A. 1997 ж B. 1998 ж C. 2000 ж D. 2002 ж

                                         111. Әлемдік стандарт бойынша ерекше қорғалатын аймақтар территорияның қанша пайызын алуы керек?

                                         A. 5% B. 10% C. 15% D. 20%

                                         112. Биологиялық қаруды сынайтын полигон қай облыстың территориясында орналасқан?

                                         A. Алматы облысыB. Қызылорда облысы

                                         C. Атырау облысыD. Батыс-Қазақстан облысы

                                         113. Күн сайын бір жыл бойы 3 сағаттан түрлі түсті теледидар көрген адам қанша мбэр сәуле қабылдайды?

                                         A. 30 мбэр B. 100 мбэр C. 0,5 мбэр D. 370 мбэр

                                         114. ҚР қауіпті қалдықтарды жоюды бақылау жөніндегі Базель конвенциясына қай жылы қосылды?

                                         A. в 1997 г В 2003 г C. 2001 г D. в 2000 г

                                         115. Ақсу-Жабағылы қорығы қай облыстың территориясында орналасқан?

                                         A. Алматы облысыB. Қызылорда облысы

                                         C. Атырау облысы D. Оңтүстік -Қазақстан облысы

                                         116. ҚР Қызыл кітабына сүт қоректілердің қанша түрі енгізілген?

                                         A. 10 B. 40 C. 20 D. 50
                                          Қалдық суларды суда ерімейтін қоспалардан тазарту?
                                          механикалық тазарту B. физикалықC. утилизацияD. биологиялық
                                          118. Ауылшаруашылық техниканың әсерінен топырақтың құрылымының бұзылуы?
                                           механикалық эрозия В. Жайылымдық эрозия
                                           С. биологиялық D. Мелиорация

                                           119. Экология мен қоршаған ортаны қорғау саласындағы жалпы өкілетті мемлекеттік басқару органдарына не жатады?

                                           A.Қаржы министрлігі B. Президент C. Экономика министрлігі
                                            Экология және қоршаған ортаны қорғау министрлігі
                                            120. Жердегі су ресурстарындағы ащы судың мөлшері қанша?

                                            А. 10% В. 30% С. 60% D. 97% Е. 93%

                                            121 “Экологиялық сараптама туралы” ҚР Заңы қашан қабылданды?

                                            А. 1997 ж В. 1998 ж С. 1999 ж D. 2000 ж

                                            122 Анаэробты микроорганизмдер арқылы суда тазартуға арналған қондырғылар?

                                            А. метантенкілер В. аэротенкілер С. аэропоника D. аквакультура

                                            123. ҚР қанша ерекше қорғалатын территориялар бар?

                                            A.100 B. 200 C. 50 D. 150

                                            124. Рентген сәулелерін алғаш рет кім, қай жылы ашты?
                                             1897 Мария және Пьер Кюри B. 1895 ж Рентген
                                             C. 1898 ж БеккерельD. 1896 ж Рентген

                                             125 Ұзақ жылдар бойы белгілі уақытта немесе үнемі өсімдіктер мен жануарлардың кейбір түрлері қорғалатын ерекше қорғалатын аймақ не деп аталады?

                                             A. қорықтарB. заказниктерC. Ұлттық парктер D. Резерваттар

                                             126 Капустин Яр ядролық полигоны қай облыстың территориясында орналасқан?

                                             A. Алматы облысыB. Қызылорда облысы

                                             C. Атырау облысыD. Батыс-Қазақстан облысы

                                             127 Флюораграфиялық тексеру кезінде адам қанша мбэр сәуле қабылдайды?

                                             A. 30 мбэр B. 100 мбэр C. 0,5 мбэр D. 370 мбэр

                                             128 Қорғалжың қорығы қай облыстың территориясында орналасқан?

                                             A. Алматы облысыB. Қызылорда облысы

                                             C. Ақмола облысыD. Батыс-Қазақстан облысы

                                             129. Экология мен қоршаған ортаны қорғау саласындағы арнаулы өкілетті мемлекеттік басқару органдары?

                                             A. ПрезидентB. Үкімет C. Қоршаған ортаны қорғау министрлігі

                                             D. Энергетика министрлігі

                                             130 Ең зиянды қалдықтар көп шығаратын энергетика түрі?

                                             A. сутектікB.жылуC. желD. Су энергетикасы

                                             131. Әлемдегі ең терең (1620 м) су көзі?

                                             A. МичиганB. БайкалC. ВикторияD. Атабаска

                                             132. Сұйық отынның жану өнімдерінің құрамында болмайды:

                                             A. күкірт оксиді B. Азот оксиді C. күл D. қорғасын

                                             133. Қазақстанның Қызыл кітабына құстардың қанша түрі енгізілген?

                                             A. 36 B. 56 C. 46 D. 26

                                             134. Мұнай және мұнай өнімдерімен ластанған суда гидробионттар ненің әсерінен қырылып қалады?

                                             A. уланудан B. тұншығудан C. Қорек жетіспегентіктен D. Дұрыс жауабы жоқ

                                             135. Марқакөл қорығы Қазақстанның қай облысында орналасқан?

                                             A. Дұрыс жауабы жоқB. Қостанай облысы

                                             C. Ақмола облысыD. Шығыс-Қазақстан облысы

                                             136. Экологиялық жағдайына байланысты аймақтар қанша топқа бөлінеді?

                                             A. 2 B. 3 C. 4D. Дұрыс жауабы жоқ

                                             137. Шаруашылық, инвестициялық не басқа да шаруашылық түрлері қызметтерінің экологиялық талаптарға сәйкестігін анықтайтын экологиялық бақылау түрі не деп аталады?

                                             A. мониторинг B. Сараптама

                                             C. аудит D. Дұрыс жауабы жоқ

                                             138. Өсімдіктер мен жануарлар дүниесі қандай ресурстарға жатады?

                                             A. қалпына келтірілетін В. Қалпына келтірілмейтін

                                             C. минералдық D. сарқылмайтын

                                             139. Су энергетикасы қандай ресурсқа жатады?

                                             A. қалпына келтірілетін В. Қалпына келтірілмейтін

                                             C. климаттық D. сарқылмайтын
                                              Атом энергетикасы қандай ресурсқа жатады
                                              A. қалпына келтірілетін В. Қалпына келтірілмейтін

                                              C. минералдық D. Сарқылмайтын
                                              перейти в каталог файлов


связь с админом